سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

طرح سد سرنی، سامانه انتقال، تصفیه خانه

مهمترین اثرات مثبت پروژه شامل اثر بر کیفیت آب شرب و وضعیت آبرسانی می باشد. این پروژه با تامین آب با کیفیت مناسب جهت شرب اهالی مناطق مسکونی جنوبی هرمزگان باعث افزایش سطح سلامتی و رفاه اهالی خواهد شد، همچنین مرحله بهره برداری دارای اثرات مثبتی مانند: کنترل رژیم سیلابی و کاهش ذرات معلق آب در دریاچه سد و تشکیل دریاچه و پهنه آبی وسیع و ایجاد میکروکلیما و لطافت هوا خواهد بود، همچنین عملیات اجرایی با فراهم کردن زمینه های کاری و فرصتهای شغلی جدید باعث افزایش میزان اشتغال و درآمد اهالی خواهد شد، بطوریکه پیش بینی می شود مانع از مهاجرت بسیاری از اهالی جویای کار از محدوده مورد مطالعه گردد. اثرات مثبت پروژه در این مرحله طولانی مدت بوده و در ارتقاء کیفی محیط زیست اجتماعی و وضعیت رفاه عمومی اهالی و اقتصاد ساکنین منطقه موثر خواهد بود. گرفتن رسوبات آب و بهبود کیفیت آن و میکروکلیمای حاصل از تشکیل دریاچه از دیگر اثرات مثبت پروژه بوده و با ایجاد پهنه های آبی جدید باعث جلب توجه گونه های مختلف جانوری بویژه پرندگان خواهد گردید.
 • معرفی طرح
 • اطلاعات پایه
 • اطلاعات فنی
 • شرکتهای همکار
 • فیلم
 • ارتباط با طرح
 
مهمترین اثرات مثبت پروژه شامل اثر بر کیفیت آب شرب و وضعیت آبرسانی می باشد. این پروژه با تامین آب با کیفیت مناسب جهت شرب اهالی مناطق مسکونی جنوبی هرمزگان باعث افزایش سطح سلامتی و رفاه اهالی خواهد شد، همچنین مرحله بهره برداری دارای اثرات مثبتی مانند: کنترل رژیم سیلابی و کاهش ذرات معلق آب در دریاچه سد و تشکیل دریاچه و پهنه آبی وسیع و ایجاد میکروکلیما و لطافت هوا خواهد بود، همچنین عملیات اجرایی با فراهم کردن زمینه های کاری و فرصتهای شغلی جدید باعث افزایش میزان اشتغال و درآمد اهالی خواهد شد، بطوریکه پیش بینی می شود مانع از مهاجرت بسیاری از اهالی جویای کار از محدوده مورد مطالعه گردد. اثرات مثبت پروژه در این مرحله طولانی مدت بوده و در ارتقاء کیفی محیط زیست اجتماعی و وضعیت رفاه عمومی اهالی و اقتصاد ساکنین منطقه موثر خواهد بود. گرفتن رسوبات آب و بهبود کیفیت آن و میکروکلیمای حاصل از تشکیل دریاچه از دیگر اثرات مثبت پروژه بوده و با ایجاد پهنه های آبی جدید باعث جلب توجه گونه های مختلف جانوری بویژه پرندگان خواهد گردید.
معرفی

 

  اهداف
 
اهداف پروژه بر اساس نتایج مطالعات مرحله دوم ‍‍
 • برنامه ریزی تأمین بخشی از نیاز آب شرب منطقه به مقدار 19 میلیون مترمکعب در سال
 • حفظ تعادل سفره آب زیرزمینی و محیط زیست به منظور تثبیت وضع موجود با تأمین و تغذیه 9 میلیون متر مکعب در سال
 

 

  تاریخچه و سوابق  
 
 • واگذاری مطالعات مرحله اول؛ شرکت مهندسین مشاور تماوان؛ سال 1376
 • واگذاری مطالعات مرحله دوم؛ شرکت مهندسین مشاور تماوان؛ سال 1384
 • واگذاری اجرای جاده دسترسی به محل سد؛ شرکت ژیان؛ سال 1390
 • واگذاری اجرای تونل انحراف؛ شرکت پایاب کوثر؛ خرداد ماه 1390
 • واگذاری بازبینی مطالعات مرحله دوم؛ شرکت مهندسین مشاور تماوان؛ سال 1391
 • امضای قرارداد شرکت آب منطقه ای هرمزگان با بانک توسعه اسلامی؛ مهر ماه 1391
 • واگذاری اجرای بدنه سد؛ شرکت ملی ساختمان؛ سال 1394
 • تغییر دستگاه اجرایی طرح از شرکت آب منطقه ای هرمزگان به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران؛ خرداد ماه 1394
 • برگزاری مناقصه خط و تصفیه خانه؛ سال 1394
 

 

  موقعیت و جانمایی
 
ساختگاه سد مخزنی سرنی در استان هرمزگان و به فاصله 146 کیلومتری بندرعباس، 34 کیلومتری جنوب شرقی شهر میناب و در 6 کیلومتری شرق روستای کهوردان واقع شده است.
 

 

  مشخصات رودخانه
 
رودخانه سرنی، جزء حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان محسوب شده، از قلل رشته کوه بشاگرد سرچشمه گرفته و به دریای عمان می ریزد.
 • طول رودخانه تا ساختگاه:‌ 85 کیلومتر
 • متوسط آبدهی رودخانه:‌ 1.49 متر مکعب بر ثانیه
 • دبی ویژه دراز مدت رسوب: 500 تن در سال در کیلومتر مربع
 • متوسط بارندگی سالانه در ساختگاه: 245 میلیمتر
 • متوسط تبخیر از سطح آزاد آب: 1609 میلیمتر
 • متوسط سالانه جریان ورودی به سد سرنی حدود 46 میلیون متر مکعب است.
 • بیشترین آبدهی در فصل زمستان و سپس پاییز است.
 • در تابستان اکثرا رودخانه خشک بوده و یا آبدهی آن در حد بسیار کمی است.
 • در طول دوره مورد بررسی بیشترین مقدار آبدهی در بهمن ماه و به مقدار 97 میلیون متر مکعب در سال 72-1371 بوده است.
 • کمترین مقدار آبدهی صفر بوده و در ماههای فروردین تا شهریور مشاهده می‌گردد.
 

 

  مشخصات حوضه آبریز  
 
 • در حوضه آبریز سد سرنی قسمتهای علیای حوضه (شمال شرقی حوضه) شامل دامنه‌های جنوبی از قلل رشته کوه بشاگرد می‌باشد که سرچشمه‌ رودخانه سرنی نیز محسوب می‌گردد.
 • این بخش از حوضه از ارتفاع 2043 متر از سطح دریا شروع و تا حدود 800 متر از سطح دریا را شامل می‌شود.
 • قسمتهای میانی آن متشکل از تپه‌های کم ارتفاع بوده و بعد از آن محدوده مطالعاتی حالت دشت پیدا کرده و در نهایت به دریا وصل می‌شود.
 • شیب در جهت افقی در حوضه آبریز برابر 6/3 درصد، در جهت عمودی 24/4 و شیب متوسط حوضه برابر 94/3 درصد است.
 • ارتفاع متوسط حوضه آبریز سد سرنی 702 متر از سطح دریا و ارتفاع بلندترین و پست‌ترین نقطه حوضه به ترتیب 2043 و 97 متر می‌باشد.

 

ارتفاع پست ترین نقطه

  (m.a.s.l)

ارتفاع بلندترین نقطه

(m.a.s.l)

طول رودخانه 

(km)

شیب متوسط حوضه

 (%)

ارتفاع متوسط

 (m.a.s.l)

سطح حوضه

(km^2)

حوضه آبریز

97

2043

85

94/3

702

706

سد سرنی

 

 
  ویژگی ها  
 
 • سدخاکی (سنگریزه ای با هسته رسی قائم) با ارتفاع 52 متر
 • یک واحد تصفیه خانه به ظرفیت 2 مترمکعب در ثانیه
 • خط انتقال ثقلی به طول 38 کیلومتر از خروجی آبگیر تا تصفیه خانه، از جنس Steel و GRP به قطر 1متر می باشد.
 • تأمین مالی پروژه به صورت مشارکت توسط بانک توسعه اسلامی (IDB) و منابع داخلی می باشد.
 
 
در این بخش به بیان اطلاعات پایه طرح در قالب آیتم‌های زیر پرداخته شده است:
  توپوگرافی    
 
محل سد بر روی ماسه سنگ، شیل و لای سنگ با بین لایه هایی از کنگلومرا احداث میگردد این رسوبات توسط رودخانه سرنی در جهت جنوب، جنوب شرق به سمت شمال، شمال غرب بریده شده است. دره محل سد نامتقارن و شیب توپوگرافی 22 الی 23 درجه در جناح راست بصورت ناهموار و پلکانی با طول هر پله 30 الی 40 متر و ارتفاع 15 الی 25 متر تا رقوم 145 متر از سطح دریا می باشد و از رقوم 145 به متر با شیب بسیار ملایم 10 درجه تا ارتفاع 160متر از سطح دریا ادامه می یابد. با توجه به ارتفاع تاج سد، و با توجه به شکل تپه ماهوری این جناح در فواصل 50 و 225 متری از محور سد دو محدودیت ارتفاعی به طولهای 100 و 50 متر و ارتفاع 10 و 5 متر وجود دارد که در صورت احداث سدی با ارتفاع بیش از 45 متر در محدوده ساختگاه سرنی، فرار آب از طریق این دو زینچه در کناره ساحل راست دریاچه وجود خواهد داشت که در آن حالت و جهت جلوگیری از فرار آب، اقدام به احداث دو سرریز اضطراری کوچک و نسبتاٌ کم عمقی بر روی این زینچه ها نمود. محور سد در جناح چپ بر خلاف جناح راست دارای شیب دامنه ای منظم است و تا رقوم 170 متر از سطح دریا، شیب آن 33 درجه می باشد. ارتفاع بستر رودخانه 90 متر از سطح دریا است و شیب آن متغیر از 0.5  تا 2 درصد می رسد. عرض بستر رودخانه 80 تا 120 متر در محدوده ساختگاه متغیر است.
دره محل سد نامتقارن و شیب توپوگرافی در جناح راست بصورت ناهموار و پلکانی ودر جناح چپ بر خلاف جناح راست دارای شیب دامنه ای منظم است . با توجه به ارتفاع تاج سد ، درجناح راست در فاصله 50 و 225 متری از محور سد دو محدودیت ارتفاعی وجود دارد
شیب توپوگرافی در محدوده دریاچه متغیر از 12 تا 25 درجه و شیبهای تندتر از 25 درجه سازند تهتون ) است . و ) MT بندرت در محدوده دریاچه دیده می شود و عمدتأ در واحد 3 رسوبات عهد حاضر بطور محلی به ارتفاع 5 الی 10 متر با شیب قائم در حاشیه رودخانه دیده میشود که این رسوبات تمامأ غرقاب خواهد شد. از نقطه نظر توپوگرافی هیچ دره عمیقی نسبت به رودخانه سرنی در محدوده مطالعاتی وجود ندارد.
 
سد سرنی مساحت حوضه
(KM2)
ارتفاع متوسط حوضه
(M)
شیب حوضه شیب متوسط رودخانه طول رودخانه اصلی
(KM)
706 702 3.94% 0.5-2% 90

 

توپولوژی  
  هواشناسی    
 
هدف از مطالعات هواشناسی در حوضه سد سرنی بررسی وضعیت بارندگی، تبخیر از سطح آزاد آب و سایر پارامترهای اقلیمی به منظور فراهم آوردن اطلاعات پایه مورد نیاز در مطالعات هیدرولوژیکی و سایر مطالعات وابسته می باشد. بر اساس طبقه بندی اقلیم دومارتن اقلیم ایستگاههای برنطین (میناب)، تخت میناب، جگدان، سد میناب، سرخا، شمجو، فاریاب و مازابی در ناحیه بیابانی و بر اساس اقلیم نمای سیلیانینف این ایستگاهها در طبقه خشک قرار می گیرند. با توجه به عدم وجود ایستگاههای هواشناسی با طول دوره آماری مناسب و به تعداد کافی در داخل حوضه مطالعاتی، جهت انجام مطالعات، منطقه ای با وسعت مناسب انتخاب و به تعداد 95 ایستگاه هواشناسی مورد بررسی قرار گرفت. تا با وجود ایستگاههای هواشناسی بیشتر بتوان نتایج تجزیه و تحلیل های انجام گرفته بر روی پارامترهای مختلف را به حوضه مورد مطالعه انتقال داد.
 
هواشناسی منطقه  
  هیدرولوژی    
 
مطالعات مرحله دوم هیدرولوژی سدهای مخزنی سرنی، جهت تدقیق مطالعات مرحله اول برآورد دقیق پارامترهای طراحی سازه های هیدرولیکی انجام گردید. اولین مرحله مطالعات مرحله دوم هیدرولوژی، تدقیق پارامترهای فیزیوگرافی بوده که بر اساس نقشه های 1:25000 سازمان نقشه برداری کشور انجام شدهاست. در این مطالعات پارامتر ها به شرح زیر برآورد گردیدند: مساحت حوزه آبریز سد سرنی: 702 کیلومتر مربع شیب متوسط حوزه آبریز سد سرنی: 3.94 درصد ارتفاع متوسط حوزه آبریز سد سرنی: 702متر در مرحله بعد با استفاده از آمار تصحیح و تطویل شده ( توسط نرم افزار HEC-4) ایستگاه های کلات رستم، گرو، مازابی، آینما، جغین، میناب، برنطین، سرمقسم و شمیل که از ایستگاه های اصلی منطقه می باشند، برآوردی جهت متوسط آورد بلند مدت در محل هر کدام از این سدها بدست آمد. در این مطالعات متوسط آبدهی سالانه در محل سد سرنی 1.49مترمکعب بر ثانیه برآورد شده است. جهت برآورد رسوب نیز با استفاده از روش دبی ـ رسوب، رسوب ویژه 600 تن در کیلومتر مربع در سال برای سد زرانی و 500 تن در کیلومتر مربع در سال جهت سد سرنی برآورد گردید. با توجه به حساسیت شدید و ویژه مبحث سیلاب در این گزارش به روش تعدیل بارش بهرواناب و از فرمولهای SCS، Clark و Snyder بوده و با نرم افزار HMS-HEC مطالعلات جامع سیل خیزی منطقه انجام گردید که در نهایت روش SCS با الگوی بارش میناب به عنوان روش منتخب انتخاب گردید. وضعیت هیدرولوژی منطقه از نوع بارش سیلابی می باشد که از نتایج 9 ایستگاه ( ایستگاه جومحله – مازابی و ...) استفاده شده است.
 
هیدرولوژی  
  سیلاب    
 
زمان تمرکز حوضه آبریز سد سرنی برابر 10.2 ساعت برآورد گردید. ـ پس از انتقال خطوط حوضه آبریز بر روی نقشه زمین شناسی تعیین سازندهای آن و مقدار نفوذپذیری هر سازند و با توجه به پوشش گیاهی خاک و سایر عوامل مؤثر مقدار CN در حالت مرطوب برابر با 90 و در حالت عادی CN=70 در نظر گرفته شد. ـ با توجه به زمان تمرکز حوضه آبریز مقادیر بارش با تداوم 24 ساعته استفاده شده است. ـ گام زمانی برابر یک ساعت انتخاب شده است. ـ ضریب تعدیل بارش نقطه ای به بارش در سطح حوضه برابر با 0.88 در نظر گرفته شده است. ـ توزیع زمانی بارش 24 ساعته با استفاده از داده های ایستگاه سینوپتیک میناب بدست آمد. (نزدیک ترین ایستگاه سینوپتیک منطقه به ساختگاه مورد نظر) و جهت اطمینان بیشتر الگوی بارش بر اساس ایستگاه های بندر عباس و بندر لنگه نیز بدست آمد. ـ با توجه به حساسیت شدید مبحث سیلاب این مطالعات بر اساس روش تبدیل بارش به رواناب و با استفاده از فرمولهای Snyder,Clark,SCS و با نرم افزار HEC-HMS مطالعات سیل خیزی منطقه انجام گردید که در نهایت روش SCS با الگوی بارش میناب به عنوان روش منتخب معرفی گردید. دبی سیلابهای با دوره بازگشت 20، 50، 100، 1000، 10000 و PMF به ترتیب 1176، 1482، 1713، 2480، 3240 و 4972 متر مکعب در ثانیه می باشد.
 
سیلاب  
  کیفیت آب    
 
در مورد کیفیت شیمیایی آب رودخانه های سرنی با استفاده از پارامترهای شیمیایی ایستگاه های هیدرومتری منطقه مشخص گردید که کلاس عمومی "آ" از نظر کشاورزی در محل بین دو سد در کلاس C3S2 می باشد و از نظر شرب نیز در حد خوب و قابل قبول ارزیابی می شود.
 
کیفیت آب  
  رسوب گذاری    
 
به لحاظ فقدان هرگونه آمار و اطلاعات از مواد رسوبی بار بستر (بارکف) در محل ایستگاههای آبسنجی مورد مطالعه براساس توصیه های مرجع تجربی (FAO, 1981) مقدار بار رسوبی بستر به میزان 20 درصد کل بار معلق در نظر گرفته شده است . چنانچه ملاحظه گردید مقدار دبی ویژه رسوب در ایستگاه شمیل – شمیل 729 ، در ایستگاه مازابی مازابی 594 ، در ایستگاه میناب برنطین 524 و در ایستگاه رودان - آبنما 459 تن در کیلومتر مربع در سال بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیلهای انجام شده مقدار رسو بزایی ویژه برای ساختگاه سرنی معادل 500 تن در کیلومتر مربع در نظر گرفته می شود.
 
رسوب گذاری  
  برنامه‌ریزی منابع آب    
 
در مطالعات مرحله اول، سد سرنی با هدف تأمین آب مورد نیاز اراضی دشت کریان راونک و نیاز شرب روستاهای میناب تا جاسک مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به کیفیت مناسب آب در رودخانه سرنی به منظور تأمین نیازهای شرب و کمبود فراوان موجود در منطقه و نیز نزدیکی سد پیشنهادی به تأسیسات انتقال و مصرف شهر میناب، پس از هماهنگی با کارفرما، تصمیم گرفته شد که کل حجم تنظیمی سد سرنی پس از تأمین میزان رهاسازی لازم برای حفظ تعادل سفره پایین دست، به نیاز شرب تخصیص یابد.
مطالعات منابع آب در مرحله دوم با هدف برنامه ریزی به منظور تأمین نیاز شرب منطقه تا حد ممکن با درصد قابل قبول و حفظ تعادل سفره زیرزمینی به منظور تأمین حقابه های موجود از منابع زیرزمینی انجام گرفته است.
تنظیم سالیانه به مقدار 19Mm3 برای شرب و به مقدار  9Mm3 برای تغذیه سفره آب زیرزمینی پایین دست و زیست محیطی
برنامه ریزی منابع آب  
  زمین شناسی    
 
از دیدگاه زمین شناسی ایران، منطقه مورد مطالعه در حاشیه غربی زون ساختاری مکران و در مجاورت جنوب شرق زون ساختاری زاگرس و در منطقه مکران ساحلی قرار گرفته است.
لیتولوژی حاکم در محدوده حوضه آبریز سد سرنی عمدتاً از شیل، ماسه سنگ، گلسنگ، سیلیت استون همراه با کمی گچ در متن آنها تشکیل شده است و حدوداً بیش از 85 الی 90 درصد حوزه را پوشش می دهند. این سنگها با توجه به خصوصیات مواد متشکله از نفوذ پذیری کم برخوردار بوده و نقشی در ذخیره سازی ریزش های جوی ندارند و از نظر رسوب خیزی و فرسایش پذیری در مرتبه بالایی قرار دارند. سنگهای کنگلومرا ماسه سنگ قرمز و آهکهای ماسیو کریستالیزه که عمدتاً به صورت بلوک های بزرگ و کوچک در متن آمیزه های رنگین رخنمون دارد از نفوذ پذیری کم تا متوسط و فرسایش پذیری کم برخوردارند. رسوبات درشت دانه عهد حاضر حاصل از فرسایش سنگها بوده که با توجه به گسترش کمی که دارند از نفوذپذیری و فرسایش پذیری بالا برخوردار بوده ولی بواسطه ضخامت کم آن پتانسیل مناسبی جهت ذخیره آبهای نفوذی ندارد.
 
زمین شناسی  
  لرزه خیزی    
 
بررسی حاضر به منظور دستیابی به میزان خطر زمین لرزه ـ گسلش گستره مطالعاتی ساختگاه سد سرنی صورت گرفته است. مرکز پهنه مورد اشاره در طول جغرافیایی 57.31 شرقی و عرض جغرافیایی26.82 شمالی قرار گرفته است. پهنه مورد مطالعه لرزه زمینساخت به نحوی انتخاب شده است که راستای گسلهای بنیادی و کواترنر و پهنه های مهلرزه ای مخرب تاریخی و سده بیستم را شامل گردد. در این مطالعات سعی گردید تا با بهره گیری از مطالعات انجام شده در این ناحیه، اطلاعات مهم در مورد پهنه های مهلرزه ای و همچنین روندهای اصلی لرزه زمینساختی در این مطالعات گنجانده شود. بر اساس مطالعات زمین شناسی، زمینساختی و نوزمینساختی و لرزه زمینساختی سعی گردید چشمه های زمین لرزه ای از یک سو و از سوی دیگر هندسه گسلها و ساز و کار گسلش آنها جهت رسیدن به مدل لرزه زمینساختی منطقه مشخص گردد. جهت رسیدن به پارامترهای لرزه خیزی، دوره بازگشت و احتمال رویداد زمین لرزه ای بر حسب بزرگای آنها داده های مربوط به زمین لرزه های رویداده در گستره طرح به صورت شعاعی مورد پردازش قرار گرفت. بدیهی است پارامترهای فوق در تکمیل خطر لرزه ای به پهنه های لرزه زا نسبت داده شده اند. برای رسیدن به بیشینه پارامترهای جنبش نیرومند زمین از روش های تعیینی و احتمالی با بکارگیری چشمه های نقطه ای لرزه زا و مدل خطی چشمه های لرزه زا استفاده شد. مهمترین گسل منطقه، گسل زندان میباشد که از نزدیکی ساختگاه میگذرد ، این گسل با راستایی بطور متوسط حدود N160 و شیبی تند به سمت شمال شرق و نزدیک به قائم، حاشیه غربی زون ساختاری مکران را شکل داده است. و احتمالاً یک گسل ترانسفورم است که پایانه شمال غربی آن به تراست زاگرس، سر جنوب شرقی آن به زون فرورانش عمان متصل می باشد .بدین ترتیب طول این گسل احتمالاً بیش از آنچه که در نقش ههای زمین شناسی موجود حدود 250 کیلومتر نشان داده شده میباشد. مکانیزم فعلی آن با توجه به راستای فشارش حاکم، شمال شرق به جنوب غرب بصورت معکوس، همراه با مؤلفه راست رو میباشد.
 
لرزه خیزی  
  مخزن سد    
 
محل مخزن سد سرنی در اطراف روستاهای باغک و نهتان قرار می گیرد. بر اساس تقسیمات سیاسی روستاهای باغک و تهتان در استان هرمزگان، شهرستان میناب، بخش مرکزی و دهستان کریان قرار دارند.
 
مشخصه
مقدار
مشخصه
مقدار
حجم کل مخزن:

61mm3

تراز حداقل آب:

120m

حجم مفید مخزن:

48.4mm3

تراز حداکثر آب:

145.9m

تراز نرمال آب:

140m

تراز رسوب:

108.75m

مخزن سد
در این بخش به بیان اطلاعات فنی طرح در قالب آیتم‌های زیر پرداخته شده است:
  مشخصات بدنه    
 
 

نوع سد:

خاکی با هسته رسی

ارتفاع از پی:

55 m

طول تاج:

460 m

عرض تاج:

12 m

عرض در پی:

280 m

حجم کل بدنه:

1.826 Mm3

حجم کل بتن‌ریزی:

 

حجم خاکریزی سد اصلی:

نوع مصالح

حجم(میلیون متر مکعب)

هسته

0.245

فیلتر

0.102

پوسته بالا دست و پایین دست

1.390

زهکش مایل و افقی

0.060

پوشش حفاظت بالادست و پایین دست

0.029

 

 

 

 

مشخصات سیستم آب‌بندی

روش آب‌بندی

پرده آب بند

مجموع طول گالری

660 متر

طول کل تزریق

577 متر

عمق پرده تزریق

20 متر

 
مشخصات بدنه  
  مشخصات مخزن    
 
 

حجم کل مخزن در تراز نرمال:

61 Mm3

مساحت مخزن درتراز نرمال:

3.961 km2

طول دریاچه:

7 کیلومتر

عرض متوسط دریاچه:

1 کیلومتر

تراز کنترل سیلاب

142 m

تراز نرمال:

140 m

 
مشخصات مخزن  
  سیستم انحراف آب    
 
 

موقعیت:

جناح چپ

قطر حفاری پس از لاینینگ:

8.5 متر

تعداد تونل‌های انحراف:

1

مجموع حفاری‌های

 سطحی و زیرزمینی:

19700 متر مکعب

طول تونل‌ انحراف:

249.40 متر

ظرفیت تخلیه:

940 متر مکعب در ثانیه

شکل مقطع

تونل بالادست

دایره ای

نوع و ارتفاع فرازبند:

23 متر

تونل پایین‌دست

دایره ای

نوع پوشش:

بتنی

نوع و ارتفاع نشیب‌بند:

-

قطر حفاری تونل:

10 متر

 

 

 
سیستم انحراف آب  
  ابزار دقیق    
 
با توجه به مشخصات و اجزاء متشکله سد سرنی از قبیل نوع، ارتفاع، مصالح ساختمانی، پی، لرزه خیزی و ... سیستم ابزار گذاری آن طرح گردیده است. کمیت های موضوع اندازه گیری ها عبارتند از شتاب زلزله، سطح آب مخزن، سطح آب زیر زمینی و فشار پیزومتریک، تنش یا فشار کل تغییر شکل های افقی و نشست بدنه و مقدار نشست آب که در این بخش ابزار دقیق طراحی شده برای اندازه گیری هریک از این کمیت ها تشریح می گردد.
ابزار دقیق  
  سر ریز    
 
 

نوع سرریز:

دریچه دار

موقعیت:

جناح راست

نوع دریچه‌ها:

شعاعی

تعداد دریچه‌ها:

4

عرض سرریز در اوجی:

43.5 متر

سرسره سرریز:

طول

196.7 متر

عرض

43.5 – 20 متر

ظرفیت تخلیه:

2698 متر مکعب بر ثانیه

ابعاد دریچه‌ها:

9 * 8 متر

باکت پرتابی:

طول

19.1 متر

عرض

22.5 – 20 متر

مجموع بتن‌ریزی سرریز:

4800 متر مکعب

 
سر ریز  
  منابع قرضه و مشخصات آن    
 
مصالح ریزدانه و ناتراوا در خاکریزهای هسته استفاده می گردد، اصلی ترین منبع تامین کننده این نوع مصالح ، محدوده منتخب قرضه F2 می باشد. این منبع قرضه در در شمال روستای کهوردان در حدود 7.5 کیلومتری پائین دست محور سد قرار دارد. مصالح درشت دانه شن و ماسه عمدتاٌ در بستر رودخانه سر نی و به صورت موضعی دردو سمت رودخانه و بصورت بسیار گسترده در محدوده مخروط افکنه بخش خروجی به دشت رودخانه سرنی از فاصله حدود 1 کیلومتری پائین دست تا 4 کیلومتری پائین دست محور سد قرار دارد . حجم این مصالح با توجه به اکتشافات صورت گرفته و عمق بهره برداری سنگ کف و سطح آب زیر زمینی بالا بوده و حداکثر عمق بهره برداری بین 2.5 تا 4 متر میباشد بیش از 2.500.000 متر مکعب برآورد گردیده است. بخشی از مصالح بولدری قرضه “C” و همچنین بلوکهای آهکی پراکنده در محدوده مخزن سد سرنی (R1 , R2) نزدیکترین و قابل دسترس ترین مصالح سنگی جهت سنگ چینی و حفاظت شیب شیروانی بالادست ( Rip-Rap) توصیه میگردد.جهت استفاده ار این معادن لازم است جاده سازی کمی با فواصل حمل 2 تا 3 کیلومتر صورت پذیرد.
منابع قرضه و مشخصات آن  
  مشخصات تصفیه خانه    
 
 • ظرفیت طراحی: بخش زلال سازی 1 مترمکعب در ثانیه ، بخش فیلتراسیون 2 مترمکعب در ثانیه
 • کدورت آب خروجی ≤ 1 NTU
 •  PH: 5/7- 5/6
 • فرآیند تصفیه: متعارف (Conventional)
 • فرآیندهای تکمیلی: هوادهی، میکرو استرینر، ازن زنی
مشخصات کلی نیروگاه  
  جاده‌های دسترسی و پل‌ها    
 
 

عنوان جاده

متوسط عرض(متر)

طول (متر)

جاده دسترسی به سد مخزنی سرنی

6.20

11820

 
 
 

عنوان پل

عرض(متر)

طول (متر)

نوع سازه

پل روی رودخانه

10.30

78

بتن آرمه

 
مشخصات فنی جاده‌های دسترسی و پل‌ها  
  عملیات تکمیلی و سازماندهی    
 
 

ردیف

شرح

مساحت

1

ساختمان بهره برداری اداری در دو طبقه

345 متر مربع

 
اطلاعات فنی عملیات تکمیلی و سازماندهی
 
برای مشاهده هر یک از فیلم‌های زیر بر روی تصویر پیش‌نمایشی مربوطه کلیک کنید.
 
معرفی سد سرنی و تصفیه خانه و سامانه انتقال  

معرفی سد سرنی و تصفیه خانه و سامانه انتقال

تاریخ تهیه: 03/11/94
نمایش فیلم: معرفی سد سرنی و تصفیه خانه و سامانه انتقال
  مشاهده مجریان شرکت آب و نیرو
  آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3
تلفن : 021-27821
فکس : 26213732-021
  info-sarney@iwpco.ir
   
 

  آدرس تماس

 • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
 • تلفن : 021-27821
 • فکس : 26213732-021
 • ایمیل : info[at]iwpco.ir