سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

آگهی فراخوان تامین مالی برای تکمیل بخشی از طرح ساختمان سد ژاوه و سامانه های انتقال

 

نوع آگهی

استعلام

موضوع

آگهی فراخوان تامین مالی برای تکمیل بخشی از طرح ساختمان سد ژاوه و سامانه های انتقال

تشریح

به استناد آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح شده ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1387 و مجوز شماره 136536 تاریخ 29/03/1400 سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در نظر دارد نسبت به تامین مالی برای تکمیل بخشی از طرح ساختمان سد ژاوه و سامانه های انتقال واقع در استان کردستان اقدام نماید. لذا از تامین کنندگان مالی (تسهیلات دهندگان) واجد شرایط دعوت می شود به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده متن کامل آگهـی سرمایـه گذاری و اعلام آمادگی به آدرس fa.iwpco.ir مراجعه نمایید.

احتمال تمدید مهلت

خیر

بین المللی است

خیر
 مدیر پورتال
 384

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir