سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

آگهی فراخوان ، شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار در نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان

 

نوع آگهی

ارزیابی

واحد منتشر کننده

رودبار لرستان

موضوع

آگهی فراخوان ، شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار در نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان

تشریح

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در نظر دارد به استناد اصلاحیه بند «ت» ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه، جهت احداث و بهره برداری از نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان نسبت به شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار اقدام نماید. لذا از متقاضیان (اشخاص حقوقی، نهادهای متولی امر سرمایــه گذاری و ...) دعـوت می شود به منظور کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده متن کامـل آگهــی سرمایـه گذاری و اعلام آمادگی به آدرس fa.iwpco.ir مراجعه نمایید.

میزان برآورد هزینه

-

محل تامین اعتبار

-

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

استان لرستان

بین المللی است

بله

مهلت دریافت اسناد مناقصه

یکشنبه 30 آبان 1400
 مدیر پورتال
 565

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir