سال1400:تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

لیست فایل‌ها

موافقتنامه قرارداد تضمین خرید آب از تاسیسات نمک زدایی
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 397
 118
 
موافقت نامه قرارداد تضمین خرید آی پساب از تصفیه خانه ها
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 415
 111
 
کاربرگ استفاده از تسهیلات فاینانس داخلی ماده 56 قانون الحاق
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 596
 186
 
قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 674
 129
1.43 MB
 
فرآیند مجموعه اقدامات لازم جهت استفاده از تسهیلات ماده 56 در تامین مالی طرح ها
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 483
 135
 
فرآیند سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در احداث نیروگاه های برق ۀیس کوچک روی مسیر خطوط انتقال آب
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 470
 140
 
فرآیند سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب در قالب قراردادهای BOT , BOO
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 462
 126
 
فرآیند انتخاب و ارزیابی سرمایه گذاران مشارکت عمومی و خصوصی
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 445
 110
 
فرآیند اجرایی ماده 27 قانون الحاق
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 653
 140
4.62 MB
 
شرایط عمومی قرارداد تضمین خرید آی پساب از تصفیه خانه ها
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 424
 119
 
شرایط خصوصی قرارداد تضمین خرید آب پساب از تصفیه خانه ها
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 356
 77
 
شرایط عمومی قرارداد تامین و نصب تجهیزات
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 499
 66
455.16 KB
 
شرایط عمومی قرارداد برای قرارداد تضمین خرید آب از تاسیسات نمک زدایی
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 305
 66
 
شرایط خصوصی قرارداد برای قرارداد تضمین خرید آب از تاسیسات نمک زدایی
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 308
 69
 
دستورالعمل شرکت در مناقصه یک مرحله ای
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 481
 71
178.45 KB
 
دستورالعمل شرکت در مناقصه دو مرحله ای
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 507
 80
195.73 KB
 
جدول هزینه های برقراری انشعاب برق
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 533
 68
108.79 KB
 
1397- گردش کار آیین نامه اجرایی تبصره 19
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 463
 62
99.11 KB
 
1397- الزامات توسعه مشارکت عمومی خصوصی و تشریح دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 282
 76
 
1395- راهنمای تدوین گزارش تصمیم به واگذاری
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 527
 86
326.81 KB
 
1 2 صفحه:

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir