سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

لیست فایل‌ها

موافقتنامه قرارداد تضمین خرید آب از تاسیسات نمک زدایی
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 612
 192
 
موافقت نامه قرارداد تضمین خرید آی پساب از تصفیه خانه ها
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 620
 165
 
کاربرگ استفاده از تسهیلات فاینانس داخلی ماده 56 قانون الحاق
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 1035
 368
 
قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 947
 210
1.43 MB
 
فرآیند مجموعه اقدامات لازم جهت استفاده از تسهیلات ماده 56 در تامین مالی طرح ها
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 748
 273
 
فرآیند سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در احداث نیروگاه های برق ۀیس کوچک روی مسیر خطوط انتقال آب
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 711
 217
 
فرآیند سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب در قالب قراردادهای BOT , BOO
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 701
 215
 
فرآیند انتخاب و ارزیابی سرمایه گذاران مشارکت عمومی و خصوصی
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 679
 167
 
فرآیند اجرایی ماده 27 قانون الحاق
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 942
 224
4.62 MB
 
شرایط عمومی قرارداد تضمین خرید آی پساب از تصفیه خانه ها
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 679
 181
 
شرایط خصوصی قرارداد تضمین خرید آب پساب از تصفیه خانه ها
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 599
 136
 
شرایط عمومی قرارداد تامین و نصب تجهیزات
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 794
 128
455.16 KB
 
شرایط عمومی قرارداد برای قرارداد تضمین خرید آب از تاسیسات نمک زدایی
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 487
 109
 
شرایط خصوصی قرارداد برای قرارداد تضمین خرید آب از تاسیسات نمک زدایی
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 496
 123
 
دستورالعمل شرکت در مناقصه یک مرحله ای
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 770
 126
178.45 KB
 
دستورالعمل شرکت در مناقصه دو مرحله ای
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 817
 138
195.73 KB
 
جدول هزینه های برقراری انشعاب برق
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 852
 120
108.79 KB
 
1397- گردش کار آیین نامه اجرایی تبصره 19
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 729
 120
99.11 KB
 
1397- الزامات توسعه مشارکت عمومی خصوصی و تشریح دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 470
 140
 
1395- راهنمای تدوین گزارش تصمیم به واگذاری
 اسناد و نشریات
  دوشنبه 1 مهر 1398
 785
 138
326.81 KB
 
1 2 صفحه:

    آدرس تماس

  • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
  • تلفن : 021-27821
  • فکس : 26213732-021
  • ایمیل : info[at]iwpco.ir