سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت

       ارتقاء سطح خدمات مدیریت کارفرمایی، بهبود و افزایش بهره‌وری، نظام‌مند نمودن فعالیت‌ها و فرآیندها از جمله دغدغه‌های مدیران شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان کارفرمای طرح‌های برق‌آبی کشور در طول سالهای اخیر بوده است. در این راستا نسبت به انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسی جهت شناسایی و تعیین راهکارهایی متناسب با فعالیتهای شرکت اقدام گردید و بر همین اساس از سال 1382 ضمن بررسی امکان‌سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت و مزایا و دستاوردهای این سیستم برای سازمانهای پروژه محور، استقرار سیستم در دستور کار شرکت قرار گرفت. اهداف و مزایای متصور برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت شرکت بر مبنای استاندارد ISO9001 شامل موارد زیر بوده است:

 

 1. نظام‌مند نمودن فعالیت‌ها
 2. شناسایی و مستند نمودن روش‌های انجام کار
 3. ارتقاء خدمات کارفرمایی و بهبود و کیفیت خدمات و طرح‌های در دست اجرا
 4. ترغیب و تشویق مشاوران و پیمانکاران طرف قرارداد به عنوان زنجیره تأمین و ارزش شرکت در بکارگیری سیستم‌های مدیریتی بین‌المللی و معتبر
 5. مدیریت فرآیندها و قابلیت اندازه‌گیری عملکرد فرآیندها
 6. بهبود مستمر فعالیت‌ها و فرآیندها با بکارگیری رویکردهای تعیین شده در استاندارد مذکور
 7. ایجاد بستر و زیرساخت مناسب جهت انجام سایر فعالیتها و پروژه‌های بهبود در قالبی نظام‌مند و متعالی تحت سیستم مدیریت کیفیت

       بنابر مراتب فوق از سال 1382 طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت با سازماندهی 16 کمیته و گروه‌کاری و با مشارکت بیش از 150 نفر از مدیران و کارکنان شرکت آغاز و در بهمن‌ماه 1384 منجر به اخذ گواهینامه ISO9001:2000 گردید.
پس از صدور گواهینامه فعالیتهای مربوط به حفظ و ایجاد بهبود در سیستم از سال 84 آغاز  و در سال 1387 شرکت نسبت به ارتقای سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه ISO9001:2008 اقدام نمود.

 

ساختار سیستم مدیریت کیفیت

       سیستم مدیریت کیفیت شرکت شامل 49 فرآیند می‌باشد. برای هر فرآیند شناسنامه شامل هدف و مسوول فرآیند، شاخص‌های کلیدی عملکرد، ورودی، خروجی، فعالیت و مشتری تعیین شده است. تعامل بین فرآیندها در نقشه فرآیندی شرکت مشخص شده است. همچنین 78 روش‌اجرایی، 41 دستورالعمل کاری و 290 فرم در سیستم مدیریت کیفیت شرکت تعریف شده است.

      خط مشی کیفیت شرکت حاوی تعهد مدیریت شرکت به سیستم و الزامات استاندارد تدوین و ابلاغ و برمبنای آن نسبت به تعیین اهداف کیفیتی در هر سال اقدام می‌شود.

      دستاوردهای شرکت پس از استقرار سیستم :

 1. ایجاد فرهنگ کار تیمی با توجه به تجربه کسب شده در مرحله طراحی و استقرار سیستم کیفیت توسط گروه‌های کاری مختلف
 2. سهولت گردش کار با تعیین مسوولیت‌ها
 3. نظام‌مند شدن فعالیت‌ها با تدوین روش‌های انجام کار
 4. ایجاد زبان مشترک با پیمانکاران و مشاوران طرف قرارداد در حوزه مدیریت کیفیت 
 5. تشویق مشاوران و پیمانکاران طرف قرارداد به ارتقاء عملکرد و بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت و سایر سیستم‌های مدیریتی متعالی در جهت بهبود عملکرد فعالیت‌ها با توجه به رویکرد ارزیابی اولیه و عملکرد آنها
 6. امکان شناسایی نقاط ضعف و اشکالات موجود در چارچوب سیستم مدیریت کیفیت و براساس برنامه‌های ممیزی داخلی 
 7. هدف‌گذاری برای بهبود فعالیت‌ها و فرآیندها در راستای تحقق خط مشی کیفیت شرکت و تعیین و اجرای پروژه‌های بهبود و تحولی بر این مبنا
 8. انجام بهبودهای تدریجی با انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه شامل شناسایی علل بروز عدم انطباق‌ها و رفع این عدم انطباق‌ها به صورت نظام‌مند

 تاریخ ثبت : یکشنبه 26 خرداد 1398
  آخرین به روزرسانی : جمعه 31 خرداد 1398
 پشتیبانی گروه دیبا
 1646

  آدرس تماس

 • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
 • تلفن : 021-27821
 • فکس : 26213732-021
 • ایمیل : info[at]iwpco.ir