سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

خط مشی HSSE

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، به عنوان یکی از زیر مجموعه های حوزه مدیریت منابع آب کشور وظیفه خود را بالفعل نمودن بخش قابل توجهی از پتانسیل های تولید انرژی برق آبی کشور و توسعه تاسیسات ذخیره و انتقال آب می داند و براین اساس دستیابی به عملکردی ممتاز از ایمنی، بهداشت، امنیت و محیط زیست را بخش مکمل دستیابی به اهداف سازمانی، تعهدات اجتماعی خود و نیز در راستای توسعه پایدار دانسته و خود را متعهد به انجام اقدامات به شرح زیر می داند:

 1. یک سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت، امنیت و محیط زیست با حفظ یکپارچگی سایر سیستم ها تدوین و برقرار نموده و آنرا بهبود مستمر دهد.
 2. مشاوران و پیمانکاران طرف قرارداد خود را ملزم نماید که برای هم راستایی با این خط مشی طرح سیستم HSSE خود را تدوین، برقرار و ارایه نمایند.
 3. در ارزیابی اولیه و نیز تصمیم به ادامه کار با پیمانکاران و مشاوران، عملکرد مثبت و منفی HSSE آنها را مدنظر قرار دهد.
 4. در جهت انسجام و همراستا کردن نقش هم افزای کارفرما، مشاور، پیمانکاران اصلی و فرعی در دستیابی به عملکرد ممتاز HSSE در یک محیط پروژه ای کمک و پشتیبانی نماید.
 5. اطمینان حاصل نماید واحدها و مجریان و کارکنان و نیز پیمانکاران و مشاوران از الزامات قانونی HSSE پیروی نموده و در این راستا با همه گروه های ذینفع از جمله مراجع قانونی و علمی تعامل نماید.
 6. در جهت حذف یا کاهش خطرات، ریسکها وآلاینده ها و به حداقل رساندن صدمات جانی، مالی و محیط زیستی از طریق انجام اقدامات پیشگیرانه در کلیه فعالیتها و حفظ ریسکها در حد قابل پذیرش، اطمینان حاصل نموده و کمینه کردن استفاده از منابع و تولید پسماند را پایش نماید.
 7. از درک و رعایت الزامات این خط مشی از سوی همه رده های کارکنان، تامین آگاهی ها، مهارت ها و منابع مورد نیاز برای انطباق با الزامات سیستم مدیریت HSSE از طریق برنامه های نظارتی، ممیزی های داخلی و بازنگری مدیریت، اطمینان حاصل نماید.

مدیر عامل
محمدرضا رضازاده

 تاریخ ثبت : شنبه 25 خرداد 1398
  آخرین به روزرسانی :
 پشتیبانی گروه دیبا
 1410

  آدرس تماس

 • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
 • تلفن : 021-27821
 • فکس : 26213732-021
 • ایمیل : info[at]iwpco.ir