سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

طرح خرسان3

مطالعات مرحله اول؛ شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس مطالعات بازنگری مرحله اول؛ مشارکت آبان پژوه، پارس آب تدبیر و اشتوکی سال 1383 مطالعات مرحله دوم؛ مشارکت آبان پژوه و اشتوکی سال 1386 مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح احداث کمپ اداری- مسکونی؛ سال 84-1386 انجام عملیات نقشه برداری سایت، مخزن....
 • معرفی طرح
 • اطلاعات پایه
 • اطلاعات فنی
 • شرکتهای همکار
 • آلبوم
 • فیلم
 • ارتباط با طرح
در این بخش به معرفی طرح در قالب آیتم‌های زیر پرداخته شده است:
   
  اهداف    
 
 1. تولید 1.121 گیگاوات ساعت در سال انرژی برقآبی به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (CO2)اهداف به میزان  711.835تن در سال در راستای CDM
 2. کنترل سیلاب
 3. افزایش تولید انرژی در سد‌های پایین دست
 4. کنترل رسوبات رودخانه و افزایش عمر سد‌های پایین‌دست
 5. اشتغالزایی
 6. پرورش آبزیان
 7. افزایش جاذبه گردشگری
 8. کاهش انتشار گاز‌های دی‌اکسید‌کربن
 

  تاریخچه و سوابق    
 
 • مطالعات مرحله اول؛ شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
 • مطالعات بازنگری مرحله اول؛ مشارکت آبان پژوه، پارس آب تدبیر و اشتوکی سال 1383
 • مطالعات مرحله دوم؛ مشارکت آبان پژوه و اشتوکی سال 1386
 • مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
 • احداث کمپ اداری- مسکونی؛ سال 84-1386
 • انجام عملیات نقشه برداری سایت، مخزن....
 

  موقعیت و جانمایی    
 
موقعیت و جانماییساختگاه سد‌خرسان 3 (محور طلایه) در بخش علیای رودخانه خرسان در استان چهار محال بختیاری در بخش جنوب غربی ایران در دامنه شمال شرقی کوه‌های زاگرس چین خورده در ناحیه‌ای به طول شرقی حدود˝25 ،´58 ، °‌50 و عرض شمالی˝50 ،´14، °31 در حوالی روستاهای طلایه و آتشگاه به فاصله تقریبی 50 کیلومتری از شهرستان لردگان واقع شده است.
دسترسی به ساختگاه سد خرسان 3 از طریق جاده اصفهان ـ بروجن ـ لردگان و یا شهرکرد ـ بروجن ـ لردگان و از طریق جاده آسفالته لردگان ـ سردشت ـ آتشگاه امکان پذیر است. جاده لردگان ـ آتشگاه به فاصله حدود 300 متری شرق ساختگاه به رودخانه خرسان منتهی می‌گردد.
 

  مشخصات رودخانه    

 
موقعیت و مشخصات رودخانهاین رودخانه که به "خرسان" شهرت گرفته است، بزرگترین ریزابه رود کارون است و ازکوه‌های "تنگ سرخ" و "کنه دوده سه" در 43 کیلومتری جنوب شرقی یاسوج و 15 کیلومتری شمال غربی شهر اردکان فارس سرچشمه می‌گیرد و به نام رودخانه "بشار" به سوی شمال غربی امتداد می‌یابد. این رودخانه ضمن عبور از دره غربی کوه "تنگ سرخ"، روستاهای "بردزرد"، "تنگ مشکان" و "تنگ خشک" را سیراب می‌سازد. در یک کیلومتری غرب روستای "تنگ سرخ" با رود "تنگ سرخ" یا "محمود بیگی" درهم می‌آمیزد و به دره میان کوه‌های "توپ عبدالله"(در قسمت شرق) و "پازنان"(در قسمت غرب) وارد می‌شود.
در مدخل دره مزبور روستای "ده تولی" را مشروب می‌کند و پس از آمیختن با یک ریزابه شرقی با آب دره "دلی صفدر" و سپس با رود "وزگ" مخلوط می‌گردد و از طریق دره شرقی کوه "خرکلون" به سوی روستای "کلگه" جاری می‌شود.
پس از عبور از روستای "سرتنگ"، در 3 کیلومتری روستای "ده شیخ" با آب دره "آبزا" در هم می‌آمیزد و بعد از عبور از روستاهای "ده کهنه" و "سرسور" به روستای "دوراه" می‌رسد.
در شرق روستای اخیر با رودخانه "گرداب", که از تنگ "آبدوهی" می‌گذرد, مخلوط می‌شود و به نام رودخانه "گرم" و گاه به نام رود "خرسان" به ناحیه لردگان در چهار محال و بختیاری وارد می‌شود. طول رودخانه خرسان 180 کیلومتر و طول ارتفاع سرچشمه آن از سطح دریا 2900 متر می باشد.
 

  مشخصات حوضه آبریز    
 
حوضه آبریز رودخانه خرسـان یکی از سر شاخه های حوضه آبریز رودخانه کارون است. بخش عمده حوضه مذکور کوهستانی بوده و ارتفاع بلندترین نقطه آن در کوه دنا در حدود 4437 متر از سطح دریا و متوسط ارتفاع حوضه برابر2398 متر از سطح دریا می باشد. سطح حوضه آبریز خرسان تا محل محــور پیشنهادی برای سد خرسان سه برابر 7733 کیلومتر مربع می باشد.

خلاصه مشخصات فیزیوگرافی سد خرسان سه
 
موقعیت
مساحت
محیط
 (km2)
ارتفاع متوسط
 (متر از سطح دریا)
طول رودخانه
 (km)
شیب متوسط رودخانه
 (%)
محور خرسان 3
7733
570
2398
180
0.9
 

  موقعیت سد    
 
موقعیت سد نسبت به سایر سد‌های حوضه آبریزهمانطور که در شکل زیر مشاهده می‌شود، سد خرسان3 بر روی رودخانه خرسان و در بالادست سدهای خرسان2 و خرسان1 ایجاد خواهد شد.
 

  ویژگی‌ها    
 
 1. سد بتنی دو قوسی نازک با ارتفاع 195متر و حجم بتن یک میلیون متر مکعب برای بدنه سد
 2. حجم مخزن بالغ بر 1158 میلیون متر مکعب
 3. ظرفیت نصب شامل چهار  واحد توربین فرانسیس قائم با مجموع ظرفیت 410 مگاوات
 4. تولید سالانه 1121 گیگاوات ساعت انرژی (682 گیگاواتساعت انرژی اولیه و 439 گیگاوات ساعت انرژی ثانویه)
 5. مجهز به سرریز آزاد بر روی تاج سد و دو مجرای تخلیه کننده عمقی در بخش میانی بدنه
 6. مجهز به تونل انحراف با قطر داخلی 12.5 متر و طول 750 متر در جناح چپ
در این بخش به بیان اطلاعات پایه طرح در قالب آیتم‌های زیر پرداخته شده است:
  توپوگرافی    
 
شرایط توپوگرافی و مورفولوژیکی دره ساختگاه سد خرسان 3 شرایط بسیار مناسبی را برای احداث یک سد بتنی قوسی بلند به وجود آورده است، به طوری که متوسط شیب توپوگرافی جناحین بیشتر از 60 درجه بوده و حداکثر ارتفاع از کف رودخانه تا جناحین بیش از 350 متر برآورد می‌گردد.
توپولوژی  
  هواشناسی    
 
متوسط دمای سالانه در محل سد حدود 17 درجه سانتیگراد, متوسط سالانه تبخیر از سطح آزاد آب در محل دریاچه سد حدود 1674میلیمتر، متوسط سالانه نم نسبی حدود 47 درصد و ارتفاع متوسط بارندگی سالانه حوضه آبریز تا محل سد حدود 645 میلیمتر برآورد گردیده است.
با توجه به وسعت حوضه آبریز و وجود رشته کوه‌های مرتفع زاگرس، اقلیم منطقه در نقاط مختلف آن متغیر بوده به طوری که جنوب  تا شمال غرب اقلیم نیمه مرطوب معتدل تا نیمه مرطوب سرد ، دامنه ها و نواحی همبار شمال شرق، اقلیم نیمه ‌خشک سرد و ارتفاعات فوقانی دارای اقلیم مرطوب سرد می‌باشد.
جهت انجام مطالعات هواشناسی از ایستگاه‌های تبخیر سنجی و باران سنجی متعلق به وزارت نیرو (جمعاً 67 ایستگاه) و ایستگاههای سینوپتیک، کلیماتولوژی و باران سنجی متعلق به سازمان هواشناسی (جمعاً 32 ایستگاه) بهره گرفته شده است.
هواشناسی منطقه  
  هیدرولوژی    
 
وضعیت فیزیوگرافی:
 
حوضه آبریز مورد مطالعـــه در قسمت جنوب غربی کشور و در ناحیه‌ای بین عرض جغرافیایی ΄15-˚30 تا   ΄30- ˚31  شمالی و طول جغرافیایی´55- ˚50 تا ´00-˚ 52 شرقی واقع شده است. بخش عمده حوضه آبریز خرسان 3 کوهستانی بوده و ارتفاع بلندترین نقطه آن در کوه دنا تا حدود 4413 متر از سطح دریا، ارتفاع متوسط آن 2398 متر از سطح دریا و مساحت آن تا محل سد پیشنهادی خرسان سه (محور طلایه) حدود 7733 کیلومتر مربع می‌باشد.
 
خلاصه مشخصات فیزیوگرافی سد خرسان 3
موقعیت
مساحت
محیط
(km2)
ارتفاع متوسط
 (متر از سطح دریا)
طول رودخانه
(km)
شیب متوسط رودخانه
 (%)
محور خرسان 3
7733
570
2398
180
0.9
 
 
وضعیت ایستگاه‌های هیدرومتری:

مهم‌ترین ایستگاه‌های آب سنجی واقع در مجاورت محل طرح عبارتند از :
 1. ایستگاه هیدرومتری بارز: این ایستگاه در مختصات جغرافیایی ′ 23-°50  تا ′ 32-°31  واقع شده است. سطح حوضه آبریز این ایستگاه معادل 8941.7 کیلومتر مربـــع و ارتفاع آن 815 متر از سطح دریا می‌بـــاشد. این ایستگاه درجه یک و مجهز به اشل، پل تلفریک و لیمینوگراف می‌باشد. سال تأسیس آن 36-1335 بوده که تا کنون جمعاً دارای 49 سال آمار می باشد.
 2. ایستگاه هیدرومتری کتا (رودخانه ماربره): این ایستگاه در مختصات جغرافیایی ′ 16-°51  تا ′ 11-°31  واقع شده است. سطح حوضه آبریز این ایستگاه معادل 4060.6 کیلومتر مربـــع و ارتفاع آن 1530  متر از سطح دریا می‌باشد. این ایستـگاه درجه یک و مجهز به اشل، پل تلفریک و لیمینوگراف می‌باشد. سال تأسیس آن51-1350 بوده که تا کنون جمعاً دارای 33 سال آمار می باشد.
 3. ایستگاه هیدرومتری پاتاوه (رودخانه گرمرود): این ایستگاه در مختصات جغرافیایی ′ 16-°51  تا          ′ 58-°30 واقع شده است. سطح حوضه آبریز این ایستگاه معادل 2714.2 کیلومتر مربـــع و ارتفاع آن 1465 متر از سطح دریا می‌بـــاشد. این ایستـــگاه درجه یک و مجهز به اشل، پل تلفریک و لیمینوگراف می باشد. سال تأسیس آن 51-1350 می باشد که تا کنون جمعاً دارای 33 سال آمار می باشد.
وضعیت آبدهی رودخانه در محل طرح:
 
رودخانه خرسان از ارتفاعات اطراف شهرستان یاسوج که قله دنا با ارتفاع 4413 متر را نیز شامل می‌شود سرچشمه می‌گیرد و شامل دو شاخه مهم ماربره و گرمرود می‌باشد. این دو شاخه در نزدیکی محلی به نام سرسور به هم پیوسته و رودخانه خرسان را شکل می‌دهند. این رودخانه در محل ایستگاه بارز سطحی نزدیک به 8941.7 کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد.
بر اساس مطالعات هیدرولوژی طرح، آبدهی رودخانه خرسان در محل سد مخزنی و نیروگاه برق‌آبی خرسان 3 معادل 2971 میلیون متر مکعب می‌باشد.
هیدرولوژی  
  سیلاب    
 
با توجه به وجود آمار سیلاب حداکثر روزانه، ایستگاه آبسنجی بارز از سال آبی 36-1335 و همچنین در دسترس بودن سیلاب حداکثر روزانه در ایستگاه‌های آب‌سنجی کتا و پاتاوه ازسال آبی 51-1350 با بهنگام سازی و ترمیم دوره‌های آماری، نتایج سیلاب با دوره بازگشت‌های مختلف در محل طرح به شرح زیر بدست آمده است.
 

دوره بازگشت به سال

2
5
10

20

25

50

100

1000

10000

دبی حداکثرلحظه‌ای (مترمکعب در ثانیه)

815
1292
1596

2073

1961

2493

2467

3771

4690

 
 
به منظور تعیین هیدروگراف PMF رودخانه خرسان در محل سد از بارش PMP برآورده شده بر مبنای طوفان اسفند 76 و نیز الگوی توزیع زمانی بارش بهره گرفته شده است. پیک سیلاب حداکثر محتمل بر این اساس معادل 6799 متر مکعب بر ثانیه برآورد شده است.
سیلاب  
  کیفیت آب    
 
با توجه به منحنی ویلکوکس که برای ایستگاه‌های منتخب ترسیم شده، مشاهده می‌گردد که کیفیت آب رودخانه خرسان در محل سد خرسان 3 در حد C2-S1 می‌باشد و با توجه به دیاگرام شولر ترسیم شده برای ایستگاه‌های منتخب کیفیت آب رودخانه در حد قابلیت شرب خوب قرار دارد.
کیفیت آب  
  رسوب گذاری    
 
‌میزان رسوب‌زایی متوسط حوضه آبریز سد خرسان سه معادل 366 تن در سال در کیلومتر مربع می‌باشد. این میزان حجم رسوبات سالانه ورودی به مخزن سد را معادل 2360000 متر مکعب بدست می‌دهد. بدین ترتیب حجم رسوبات پنجاه ساله ورودی به مخزن سد معادل 118 میلیون متر مکعب خواهد بود.
رسوب گذاری  
  برنامه‌ریزی منابع آب    
 

تراز نرمال سد خرسان سه معادل 1432 متر از سطح دریا و تراز مینیمم معادل 1400 متر از سطح دریا می‌باشد. بر این اساس با بهره‌گیری از نیروگاهی با قدرت نصب 400 مگاوات، به طور متوسط سالیانه 682 گیگاوات ساعت انرژی مطمئن و نیز 439 گیگاوات ساعت انرژی ثانویه تولید می‌نماید.

خلاصه مشخصات برنامه ریزی منابع آب طرح به شرح زیر می‌باشد:

 

 

رقوم تاج سد (متر از سطح دریا)
1440
رقوم حداکثر عادی بهره برداری آب (متر از سطح دریا)
1432
رقوم حداقل عادی بهره برداری آب (متر از سطح دریا)
1400
رقوم کف رودخانه (متر از سطح دریا)
1262
حجم دریاچه تا رقوم عادی بهره برداری(میلیون متر مکعب)
1158.4
حجم دریاچه تا رقوم حداقل بهره برداری(میلیون متر مکعب)
520.1
حجم رسوب 50 ساله (میلیون متر مکعب)
118
رقوم نظیر حجم رسوب
1355.8
تراز ته نشست رسوبات 50 ساله در مجاورت بدنه
1308
قدرت نصب(Mw)
400
ضریب کارکرد(%)
28
تعداد ساعت تولید انرژی پیک
4.8
انرژی مطمئن تولید شده سالیانه (جیگاوات ساعت)
682
انرژی ثانویه تولید شده سالیانه (جیگاوات ساعت)
439
کل انرژی تولید شده سالیانه (جیگاوات ساعت)
1121

 

 

برنامه ریزی منابع آب  
  زمین شناسی    
 
محدوده محل سد و دریاچه در زون زمین‌شناسی زاگرس چین خورده واقع شده است. روند کلی ساختمان‌های زمین‌شناسی شمال‌غرب- جنوب‌شرق بوده و شامل مجموعه‌ای از تاقدیس‌ها و ناودیس‌های نزدیک بهم و فشرده می‌باشد. محل سد بر روی یال شمال‌شرقی تاقدیس "لکی" واقع شده است که لیتولوژی عمده آن را سنگ‌های آهکی، آهک مارنی و مارن سازند آسماری تشکیل می‌دهند. سازند آسماری در محدوده محل سد با توجه به ویژگی‌های لیتولوژیکی به دو بخش آسماری بالایی و پائینی تقسیم می‌شود.
شیب لایه‌بندی با زاویه حدود 35 درجه در محل سد به سمت بالادست می‌باشد علاوه بر سیستم لایه‌‌بندی، تعدادی دسته درزه نیز توده سنگ را تحت تأثیر قرار داده است. در محدوده ساختگاه علاوه بر دسته درزه‌های مذکور تعداد 35 گسل با طول‌های مختلف شناسایی و برداشت گردیده است.
میزان نفوذپذیری در تکیه‌گاه چپ و پی مرکزی زیاد ارزیابی می‌شود و میزان نفوذپذیری توده سنگ در جناح راست نیز در رده سنگ‌های با نفوذپذیری زیاد قرار می‌گیرد.
زمین شناسی  
  لرزه خیزی    
 
ساختگاه سد خرسان 3 در استان لرزه زمین ساختی زاگرس واقع شده است.
وجود گسل‌هایی در گستره 200 کیلومتری ساختگاه نظیر راندگی جلاله، آب لارون،‌ شورم، چیربون، زیتون، دالون، ریگ، سفیدار و گسل دنا، نشانگر توان لرزه‌زایی نسبتاً بالایی در گستره ساختگاه سد دارد. رویداد زمین لرزه ناغان در سال 1977 در فاصله حدود 75 کیلومتری ساختگاه با بزرگای 6.1 MS با شدت IV (امبرسیز وملویل) شایان توجه است.
مهمترین زمین لرزه‌های تاریخی گستره طرح عبارتند از: زمین لرزه سال 840 میلادی اهواز، زمین لرزه سال 1052 میلادی خوزستان، زمین لرزه سال 1085 میلادی اراجان، زمین لرزه سال 1824 شمال باختری شیراز که مقادیر بزرگای آنها بین 6.8 - 5.8 MS و فاصله آنها تا ساختگاه نیز بین 211-88 کیلومتر مکان‌یابی شده است.
پارامترهای جنبش نیرومند زمین شامل بیشینه شتاب افقی و قائم در سه سطح مبنای طراحی، بالای طراحی و حداکثر قابل پیش بینی به شرح زیر برآورد گردیده است.
 
 
سطح لرزه ای در طراحی
بیشینه شتاب افقی (g)
بیشینه شتاب قائم (g)
سطح مبنای طراحی D.B.L
0.3
0.21

سطح بالای طراحی M.D.L

0.39
0.28
سطح حداکثر قابل پیش بینی M.C.L
0.63
0.52
 
لرزه خیزی  
  مخزن سد    
 
مشخصات روابط سطح و حجم با ارتفاع مخزن سد خرسان 3 بر اساس نقشه‌های 500'2 : 1 محدوده مطابق جدول زیر‌ می‌باشد. مطابق جدول مذکور،‌ حجم مخزن سد خرسان سه در رقوم 1432 متر از سطح دریا متناظر با 172 متر ارتفاع معادل 1158 میلیون متر مکعب می‌باشد. مخزن سد در این رقوم سطحی در حدود 33.8 کیلومتر مربع را اشغال می‌نماید.
 
ارتفاع(متر)
تراز(متر از سطح دریا)
سطح (کیلومتر مربع)
حجم(میلیون متر مکعب)

0

1260

0

0

10

1270

0.02

0.1

20

1280

0.2

1.1

30

1290

0.4

1.4

40

1300

0.7

9.8

50

1310

1.1

18.9

60

1320

1.6

32.3

70

1330

2.2

51

80

1340

3

76.8

90

1350

3.8

110.9

100

1360

5

155.1

110

1370

6.6

213

120

1380

8.7

289.7

130

1390

11.4

390.3

140

1400

14.6

517.1

150

1410

17.6

678.3

155

1415

19.2

770.5

158

1418

20.21

829.2

172

1432

33.85

1158.4

 
مخزن سد  

 

در این بخش به بیان اطلاعات فنی طرح در قالب آیتم‌های زیر پرداخته شده است:
  مشخصات بدنه    
 
نوع سد:
بتنی دو قوسی
   
ارتفاع از پی:
195 متر
عرض بستر رودخانه:
40 متر
طول تاج:
470 متر
حجم کل بدنه:
1.200.000 مترمکعب

عرض تاج:

6 متر

رقوم تاج سد (از سطح دریا):

1440 متر

رقوم حداکثر عادی بهره‌برداری آب (از سطح دریا):

1432 متر

رقوم حداقل عادی بهره برداری آب (از سطح دریا):

1400 متر

رقوم کف رودخانه (از سطح دریا):

1262 متر

رقوم پی (از سطح دریا):

1245 متر

مشخصات بدنه  
  مشخصات مخزن    
 
حجم کل مخزن:
1158 میلیون مترمکعب
متوسط عرض دریاچه:
 400 متر
مساحت مخزن:
24 کیلومترمربع
تراز نرمال:
1432 متر از سطح دریا
طول دریاچه:
39 کیلومتر
حجم  مفید دریاچه:
638 میلیون متر مکعب

حجم دریاچه تا رقوم حداقل بهره‌برداری:

520.1 میلیون متر مکعب

   
مشخصات مخزن  
  سیستم انحراف آب    
 
تعداد تونل‌های انحراف:

یک رشته

قطر تونل پس از لاینینگ:

12.5 متر

طول تونل‌ انحراف:

770 متر

حجم حفاری سطحی:

120.000 متر مکعب

شکل مقطع تونل:

دایره

حجم حفاری زیرزمینی:

100.000 متر مکعب

نوع پوشش:

بتنی

نوع- ارتفاع و حجم فرازبند:

خاک-سیمان، 42 متر ، 103.800 متر مکعب بتن

قطر حفاری تونل:

13.8متر

نوع- ارتفاع و حجم نشیب‌بند:

سنگریزه ای – 10 متر- 35.000 متر مکعب مصالح

ظرفیت تخلیه:

1625 متر مکعب بر ثانیه

 

 
سیستم انحراف آب  
  ابزار دقیق    
 
List of monitoring equipment

QUANTITIES

Symbols

EXPLANATION

LEFT

CENTER

RIGHT

TOTAL

PS
Anchor point for direct pendulum

2

2

2

6

PB
Pendulum BOB

2

2

2

6

PF

Inverted pendulum float

2

1

2

5

PA

Inverted pendulum Anchorage

2

1

2

5

PMS

Pendulum measurement station

10

10

10

30

JID

Directional joint meter

10

12

10

32

TC

Theodulite console in gallery

20

10

20

50

CT

Concrete temperature thermometer (Total – number of embedded instruments)

15

20

15

50

WT

Water temperature thermometer

3

5

3

11

AT

Air temperature thermometer

3

5

3

11

CL

Clinometers

3

6

3

12

SMR

Strong motion recorder

2

3

2

7

EX

Extensometer

6

4

6

16

PM

Vibrating Wire Piezometer

9

6

9

24

RW

Reservoir water level indicator

-

1

-

1

DM

Seepage measurement Station (V notch)

2

3

2

7

TB

Terminal Box for Thermometer Cables

1

1

1

3

OP

Geodetic Observation target

6

-

5

12

CP

Geodetic control point

10

4

10

24

TA

Target on downstream face of dam

8

10

8

26

UG

Uplift Gauge with pressure-meter

-

5

-

5

SP

Stand-pipe piezometer (casagrande)

30

-

30

60

ADAS

Automatic Data Acuisition System

-

-

-

1

MS

Meteorological Station

-

-

-

1

ابزار دقیق  
  سر ریز    
 
نوع سرریز:
آزاد
ظرفیت تخلیه:
6300 متر مکعب در ثانیه
سر ریز  
  منابع قرضه و مشخصات آن    
 
 
منبع قرضه ریزدانه
منبع قرضه درشت دانه
معدن سنگ
موقعیت:

جنب روستای سردشت

آبراهه بالادست روستای سردشت

حفاری های سد و سازه های جنبی و معدن واقع در دره‌ گرا

فاصله حمل:

20 کیلومتر

27 کیلومتر

کمتر از 2 کیلومتر ( از محل انباشت)

حجم:

600.000 مترمکعب

600.000 متر مکعب

1.600.000 متر مکعب

جنس:

رس لای دار

شن ماسه دار لای دار

آهک ، آهک مارنی

منابع قرضه و مشخصات آن  
  مشخصات کلی نیروگاه    
 
موقعیت و نوع نیروگاه:

تکیه‌گاه راست و سطحی (رو زمینی)

ظرفیت نیروگاه:

410 مگاوات

انرژی متوسط سالیانه:

1.106 گیگاوات ساعت

نوع توربین:

فرانسیس با شفت قائم

ضریب کارکرد:

0.28

دبی طراحی:

320 = 80 * 4 مگاوات

رقوم آبگیر (از سطح دریا):

1377.0 متر

قطر تونل آب بر بتنی:

6.5 متر

قطر پنستاک فلزی:

5.2 متر

رقوم محور توریبن (از سطح دریا):

1254.5

مشخصات کلی نیروگاه  
  مشخصات تجهیزات نیروگاه    
 
تعداد توربین:

4 واحد

تعداد و نوع ژنراتورها:

سنکرون عمودی

قدرت هر توربین:

100 مگاوات

قدرت خروجی هر ژنراتور:

100 مگا ولت آمپر

راندمان در شرایط نامی:

94 درصد

ولتاژ اسمی هر ژنراتور:

15.75کیلو ولت

کل ارتفاع طراحی توربین:

175 متر

سرعت چرخش ژنراتور:

300 دور بر دقیقه

خروج آب از توربین در شرایط نامی (دبی هر واحد):
80 متر مکعب در ثانیه
جریان اسمی ژنراتور:

7.000 آمپر

تعداد ترانسفورماتور:

4 دستگاه

نوع ترانسفورماتور:
افزاینده از نوع سه فاز دو سیم پیچ، روغنی- قابل نصب در فضای باز

قدرت نامی هر ترانسفورماتور:

180 مگا ولت آمپر

ولتاژ نامی اولیه:

15.75 کیلو وات

ولتاژ نامی ثانویه ترانسفورماتور:

410 کیلو ولت

سیستم خنک کننده:

آب و هوا (OFWF)

مشخصات تجهیزات نیروگاه  
  مشخصات ساختمان نیروگاه    
 
طول (متر)
عرض (متر)
ارتفاع (متر)

64.5

24

57

 

حفاری:

600,000 متر مکعب

آرماتوربندی:

1670 تن

بتن ریزی سازه‌ای و پرکننده:

44,760 مترمکعب

 

 
مشخصات ساختمان نیروگاه  
  مشخصات پایاب نیروگاه    
 
مشخصه
مقدار
شیب کف کانال پایاب(قائم:افقی)

2:1

شیب جناحین کانال پایاب(قائم:افقی)

1:3

طول کانال(متر)

36

تراز سطح آب در شرایط کارکرد هر دو واحد:

1266.5

تراز سطح آب در شرایط کارکرد یک واحد:

1264.5

مشخصات پایاب نیروگاه  
  مشخصات تونل‌های آب‌بر نیروگاه    
 
تونل اول
 
موقعیت
رقوم ابتدا
(متر از سطح دریا)
رقوم انتها
(متر از سطح دریا)
طول (متر)
قطر داخلی(متر)
نوع پوشش
تونل رقوم بالا
1376.2

1344.1

141

6.5

بتنی

خم اتصال به شفت قائم

1344.1

1233.4

43.7

6.5

بتنی

شفت قائم

1314.3

1298.8

15.5

6.5

بتنی

خم اتصال به تونل رقوم پایین

1384.5

1268.9

44.1

6.5

بتنی

تونل رقوم پایین

1268.9

1254.8

142.2

5.2

بتنی

 
تونل دوم
 
موقعیت
رقوم ابتدا
(متر از سطح دریا)
رقوم انتها
(متر از سطح دریا)
طول (متر)
قطر داخلی(متر)
نوع پوشش
تونل رقوم بالا
1376.2

1340.5

299.3

6.5

بتنی

خم اتصال به شفت قائم

1340.5

1310.8

43.7

6.5

بتنی

شفت قائم

1310.8

1300.5

10.3

6.5

بتنی

خم اتصال به تونل رقوم پایین

1300.5

1270.6

44.1

6.5

بتنی

تونل رقوم پایین

1270.6

1254.8

159.1

5.2

فلزی

مشخصات تونل‌های آب بر نیروگاه  
  مشخصات پست و کلیدخانه    
 

نوع

GIS در فضای بسته (Indoor)

سطح ولتاژ

410 کیلو ولت

تعداد خطوط فشار قوی خروجی

2

مشخصات پست و کلیدخانه  
  مشخصات مجاری    
 
تخلیه کننده تحتانی
تعداد

2

رقوم تخلیه کننده شماره 1

1310 (متر از سطح دریا)

ابعاد دریچه سرویس (ارتفاع × عرض)

3*4 متر

حداکثر ظرفیت تخلیه

423 (متر مکعب بر ثانیه)

رقوم تخلیه کننده شماره 2

1335 (متر از سطح دریا)

ابعاد دریچه سرویس (ارتفاع × عرض)

3*4 متر

حداکثر ظرفیت تخلیه

 474(متر مکعب بر ثانیه)

نیروگاه

رقوم آبگیر

1372.7متر از سطح دریا

ظرفیت آبگیر

320 متر مکعب بر ثانیه

قطر تونل آب بر بتنی

6.5 متر

قطر پنستاک

5.2 متر

حداکثر ارتفاع روی توریبن

175 متر

مشخصات مجاری انتقال آب  
  سازه‌های ورودی    
 
فعلا در این رابطه اطلاعاتی موجود نمی‌باشد.
سازه‌های ورودی مجاری انتقال آب  
  سازه‌های خروجی    
 
فعلا در این رابطه اطلاعاتی موجود نمی‌باشد.
سازه‌های خروجی مجاری انتقال آب  
  جاده‌های دسترسی و پل‌ها    
 

1 - مشخصات جاده‌های دسترسی:
 
راه دسترسی
طول (متر)

حجم سنگبرداری

حجم خاکریزی

آسفالت

اساس

زیر اساس

عرض

جاده

تونل

متر مکعب

متر

راه دسترسی به نیروگاه –از طریق جاده لردگان

1300

632

159797

2000

946

2028

2028

8

راه دسترسی به تاج سد – جناح راست

700

-

39000

2000

490

1050

1050

10

راه دسترسی به کارگاه و فرازبند از جناح راست

988

-

25000

23000

-

1482

1482

7

راه دسترسی به تاج از جناح چپ

1667

-

110000

31000

1167

2501

2501

10

راه دسترسی از پل ورودی و خروجی تونل انحراف در جناح چپ

881

-

49534

9480

-

1322

1322

10

 
2 - مشخصات فنی پل‌های طرح:
 

 
عنوان پل
عرض (متر)

طول دهانه‌ها (متر)

طول کل(متر)

نوع سازه

بالادست فرازبند :

8.2

یک دهانه60 متری
یک دهانه 20 متری

80

تیر ورق

پایین دست نیروگاه :

8.2

دو دهانه 60 متری
یک دهانه 20 متری

80

تیر ورق

 
3 - مشخصات تونل‌های دسترسی:
 
عنوان تونل
عرض (متر)

طول (متر)

ارتفاع (متر)

تونل دسترسی به نیروگاه

11

632

7.2

مشخصات فنی جاده‌های دسترسی و پل‌ها  
  عملیات تکمیلی و سازماندهی    
 
فعلا در این رابطه اطلاعاتی موجود نمی‌باشد.
اطلاعات فنی عملیات تکمیلی و سازماندهی

برای مشاهده هر یک از فیلم‌های زیر بر روی تصویر پیش‌نمایشی مربوطه کلیک کنید.
 

بازدید وزیر نیرو از طرح های کارون3 ، کارون4 و گتوند و راههای جایگزین  

بازدید وزیر نیرو از طرح های کارون3 ، کارون4 و گتوند و راههای جایگزین

وزیر نیرو و هیات همراه، با تقدیر از اقدامات صورت گرفته از نزدیک طرح راه‌های جایگرین و پل بزرگ کارون 4 و راه‌های احداث شده در مسیرهای شهر کرد – ایذه و لردگان – دهدز، را مورد بازدید قرار دادند
تاریخ تهیه: 13/06/92
نمایش فیلم: بازدید وزیر نیرو از طرح های کارون3 ، کارون4 و گتوند و راههای جایگزین
معرفی طرح خرسان3  

معرفی طرح خرسان3

اخبار جهان بین؛ بخش خبری ساعت19
تاریخ تهیه: 18/01/92
نمایش فیلم: معرفی طرح خرسان3
معرفی طرح خرسان3  

معرفی طرح خرسان3

معرفی طرح خرسان3 پخش شده از مجموعه خبری شبکه سراسری
تاریخ تهیه: 13/01/92
نمایش فیلم: معرفی طرح خرسان3
معرفی طرح خرسان3  

معرفی طرح خرسان3

معرفی طرح خرسان3 پخش شده از شبکه خبر
تاریخ تهیه: 13/01/92
نمایش فیلم: معرفی طرح خرسان3
معرفی طرح خرسان3  

معرفی طرح خرسان3

اخبار اقتصادی شبکه خبر
تاریخ تهیه: 16/04/91
نمایش فیلم: معرفی طرح خرسان3
  مشاهده مجریان شرکت آب و نیرو
  آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3
تلفن : 021-27821
فکس : 26213732-021
  info-Khersan3@iwpco.ir
   
 

  آدرس تماس

 • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
 • تلفن : 021-27821
 • فکس : 26213732-021
 • ایمیل : info[at]iwpco.ir