سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

باورسازی ابرها

مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها با توجه به ماده 91 قانون ملی شدن آبها مصوب سال 9431 که در آن تصریح نموده است وزارت آب و برق موظف به تأمین آب از طریق بارورسازی ابرها می باشد و مواد 43 و 41 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 9439 و با عنایت به مصوبه شورایعالی امنیت ملی (ضمیمه9) و صورتجلسه فیمابین وزارت نیرو و سازمان هواشناسی کشور (ضمیمه 4) که در آن بارورسازی ابرها بر عهده وزارت نیرو گذاشته شده است در سال 13 با دستور ریاست جمهوری وقت با هدف استحصال بیشتر بارش از منابع آب جوی در استان یزد تأسیس گردید و از سال 9411 طی عقد قرارداد با رصدخانه مرکزی آب و هواشناسی روسیه (CAO) توأم با اجرای 3 پروژه مشترک باروری ابرها در مناطق مرکزی و یک پروژه در استان گیلان، این مرکز موفق به خرید 4 دستگاه رادار هواشناسی و تجهیز 4 فروند هواپیمای متعلق به ایران به امکانات بارورسازی ابرها گردید. در همین مدت انتقال تکنولوژی و آموزش پرسنل ایرانی نیز با موفقیت انجام گرفت بطوریکه از ابتدای سال 71 با اتمام مراحل انتقال تکنولوژی، کارشناسان مرکز بدون کمک متخصصین خارجی این پروژه ها را بطور مستقل در نقاط مختلف کشور به مرحله اجرا گذاشتند.
 • معرفی طرح
 • اطلاعات پایه
 • اطلاعات فنی
 • آلبوم
 • ارتباط با طرح

مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها با توجه به ماده 91 قانون ملی شدن آبها مصوب سال 9431 که در آن تصریح نموده است وزارت آب و برق موظف به تأمین آب از طریق بارورسازی ابرها می باشد و مواد 43 و 41 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 9439 و با عنایت به مصوبه شورایعالی امنیت ملی (ضمیمه9) و صورتجلسه فیمابین وزارت نیرو و سازمان هواشناسی کشور (ضمیمه 4) که در آن بارورسازی ابرها بر عهده وزارت نیرو گذاشته شده است در سال 13 با دستور ریاست جمهوری وقت با هدف استحصال بیشتر بارش از منابع آب جوی در استان یزد تأسیس گردید و از سال 9411 طی عقد قرارداد با رصدخانه مرکزی آب و هواشناسی روسیه (CAO) توأم با اجرای 3 پروژه مشترک باروری ابرها در مناطق مرکزی و یک پروژه در استان گیلان، این مرکز موفق به خرید 4 دستگاه رادار هواشناسی و تجهیز 4 فروند هواپیمای متعلق به ایران به امکانات بارورسازی ابرها گردید. در همین مدت انتقال تکنولوژی و آموزش پرسنل ایرانی نیز با موفقیت انجام گرفت بطوریکه از ابتدای سال 71 با اتمام مراحل انتقال تکنولوژی، کارشناسان مرکز بدون کمک متخصصین خارجی این پروژه ها را بطور مستقل در نقاط مختلف کشور به مرحله اجرا گذاشتند. اولین پروژه مستقل باروری ابرها در اواخر بهار و اوائل تابستان 9471 در استان گیلان اجرا گردید که افزایش بارش حاصل از آن حدود 91 % برآورد گردید. و پروژه های مستقل انجام شده در سال آبی 71 77 به ترتیب در استانهای یزد، کرمان، فارس و مناطق مجاور (پروژه فلات مرکزی) و استانهای اصفهان، قم، مرکزی و مناطق مجاور (پروژه زاگرس) بود که نتایج آن در شکل زیر آمده است. 

مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها همانند سال گذشته با درخواست مکرر بسیاری از - در سال آبی 71 استانهای کشور رو برو شد که به دلایل مختلف از جمله عدم وجود دید رادارهای هواشناسی فعال و کمبود هواپیماهای باروری به عنوان اصلی ترین ابزار در اجرای موفق باروری ابرها امکان اجرای عملیات باروری ابرها در برخی مناطق مستعد و متقاضی کشور بوجود نیامد. در بسیاری از استانها مطالعات امکانسنجی جامع و کاملی صورت نگرفته بود لذا با توجه به امکانات و محدودیتهای کمی نیروی متخصص خود و با برنامه ریزی زمانی مناسب، سه پروژه مطابق شکل شماره 7 تعریف نمود که نتایج ارزیابی این پروژه ها پس از پایان عملیات متعاقباً اعلام می گردد.

طرح بارورسازی ابرها
 

 
  تعدیل وضع هوا، تلاشی هوشمندانه برای ایجاد تغییر کوتاه‌ مدت و محدود در آب و هوای طبیعی است.
 
 مانند: افزایش و کاهش بارش از ابرها، کاهش خسارات تگرگ و از بین بردن مه. عمده پروژه‌های عملیاتی در دنیا با فناوری بارورسازی ابرها بر افزایش بارش و ذخایر منابع آب سطحی و زیر زمینی متمرکز است.
 
طرح باروسازی ابرها با روشهای مورد تایید سازمان جهانی هواشناسی، در ایران نیز همزمان با انتقال فناوری از کشور پیشگام روسیه برای افزایش بارش در مناطق مستعد کشور توسط وزارت نیرو به اجرا درآمده است. 


تاریخچه و سوابق

 

 
  پروژه‌های باروری ابرها در ایران، توسط وزارت نیرو از سال ۵۳ الی ۵۷ با همکاری یک شرکت کانادایی بر روی حوزه آبریز سد کرج و جاجرود انجام شد. 
مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها به دستور رییس جمهور وقت در سال 75 در وزارت نیرو- سازمان مدیریت منابع آب (شرکت مدیریت منابع آب ایران کنونی) تاسیس گردید.
اجرای طرح باروری ابرها از سال 1377 با مشارکت پیمانکار خارجی از کشور روسیه (موسسه رصدخانه آب و هواشناسی روسیه) در سطح ملی با هدف انجام پروژه‌های افزایش بارش، انتقال فناوری، آموزش پرسنل ایرانی و خرید تجهیزات تا سال 87-86 ادامه یافت. در این مدت علاوه بر دستیابی وزارت نیرو به اهداف تعیین شده در فرآیند انتقال فناوری، چندین پروژه بارورسازی ابر در چند استان کشور نیز انجام شد.  
با ایجاد موسسه تحقیقات آب در وزارت نیرو از سال 1382 مرکز ملی باروری ابرها به موسسه تحقیقات آب منتقل گردید.
 
از آنجایی که لازم بود موضوعات اجرایی این طرح ملی تقویت گردد و مرکز به حداکثر توانمندی و بهره‌وری دست یابد، از ابتدای سال 98، مرکز ملی باروری ابرها به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران منتقل گردید.چشم انداز

 

 
 مدیریت پروژه‌های غیرسازه‌ای و تامین بیشتر منابع آب کشور (مدیریت و بهره برداری از منابع آب جوی) از طریق توسعه فناوری‌های تعدیل وضع هوا

 اهداف

 

 
       1)      اجرای روش‌های استحصال بیشتر آب از طریق افزایش بارش و بکارگیری فناوری تعدیل وضع هوا (بارورسازی ابرها) در سطح ملی
2)      اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در راستای بهره ‌رداری بهینه از منابع آب جوی و سازگاری با تغییر اقلیم با تمرکز بر چرخه آب کشور
3)      توانمندسازی اجرایی، مشاوره، نظارت و ارزیابی نتایج مرکز در حوزه‌های مرتبط با علم و فناوری تعدیل وضع هوا

 پروژه‌ها و فعالیتهای مهم

 

 
 
الف: انجام 11دوره عملیات افزایش بارش با پیروپاترونهای یدید نقره توسط هواپیما و تهیه گزارشات نتایج هر یک بصورت ماهیانه
ب: مطالعات امکانسنجی باروری ابرها برای حوزه‌های آبریز کشور و برخی استان‌ها
ج: تهیه شرح خدمات روشهای جدید ارزیابی نتایج
د: طراحی و بروز آوری رادارهای هواشناسی
ه: طراحی و ساخت پهپاد مخصوص بارورسازی ابرها
و: طراحی و تولید انواع بسته‌ها و مواد بارورسازی ابر در داخل کشور
ز: انجام مطالعه و تست‌های مرتبط با فناوری‌های نوظهور (نظارت علمی و پایش پروژه یونیزاسیون جو بالا، نظارت و ارزیابی پروژه‌های افزایش بارش، نظارت و ارزیابی نتایج پروژه پایلوت یونیزاسیون جو پایین) 
ح: ایجاد ظرفیت‌های علمی، اجرایی، مشاوره و نظارت در مرکز برای پروژه‌های مرتبط با تعدیل وضع هوا
            ط: فعالیت شش کارگروه تخصصی برای تسهیل و هم‌افزایی امورمرتبط و جدید مرکز
             ط: فعالیت شش کارگروه تخصصی برای تسهیل و هم‌افزایی امور مرتبط و جدید مرکز  برنامه‌ها

 

 
 
1)      برنامهریزی و اقدام برای بکارگیری سایر قابلیتهای فناوری تعدیل وضع هوا مانند کاهش خسارات تگرگ، مه‌زدایی
2)      بکارگیری روش‌های نوین و غیرکلاسیک تعدیل وضع هوا برای مدیریت منابع آب جوی در سطح ملی و منطقه‌ای وزارت نیرو در دو حوزه فناوری باروری ابرها به روش کلاسیک و فناوری غیرکلاسیک یا نوظهور
3)      ارتقاء دانش فنی، توسعه فعالیت‌های مرکز و بکارگیری تجهیزات جدید در کنار دیگر تجهیزات مانند پهپاد، رادارهای پیشرفته، امکانات سنجش از دور، تولید پیروپاترون‌های یدیدنقره و ...
4)      ارتقاء سطح علمی و فناوری برای ارائه خدمات بالا به کشورهای منطقه و داشتن ارتباطات بین المللی
5)      انجام مطالعه، تحقیق، زمینه‌سازی ایجاد فناوری‌های بومی، توسعه روش‌های دقیق و نوین برای ارزیابی نتایج پروژه‌ها
6)      راهبری، اجرا و انجام نظارت بر مطالعه و اجرای کلیه روش‌های اثبات‌شده علمی و منطبق با شرایط آب و هوایی و زیست‌محیطی ایران و طرح‌های توسعه مدیریت منابع آب جوی و نیز بهره‌برداری از تجهیزات و امکانات مربوطه
7)      عضویت در انجمن‌های علمی و تخصصی داخلی و بین‌المللی ذیربط در چارچوب قوانین مربوطه
همکاری با نهادها، مراکز، سازمان‌ها و مؤسسات مرتبط در داخل و خارج کشور و تبادل اطلاعات علمی و اجرایی برای انجام وظایف مرکز و دستیابی به دانش و فنون نوین افزایش بهره‌وری از منابع آب‌های جویمشخصات، تجهیزات و امکانات طرح

 

 
 
1: 30 نفر پرسنل مرکز اعم از مدیران، کارشناسان و کارمندان
2: سه دستگاه رادار هواشناسی
3: سه سایت راداری واقع در استان‌های یزد، اصفهان و کرمان
4: دو سری تجهیزات، سنجنده‌ها و امکانات قابل نصب بر روی هواپیما
5: سامانه‌های دریافت داده‌های شبکه ملی رادار هواشناسی و دریافت داده‌های ماهواره‌های هواشناسی
6: ساختمان تجهیز شده چهار واحدی اسکان ماموران در کوهپایه اصفهان و ساختمان اداری مرکز( استیجاری از واقف)
7: سِرور و سامانه طراحی شده همادی برای شبیه‌سازی و ارزیابی نتایج بارورسازی ابرها
            8: اتاق کنترل عملیات، داده‌ها و اطلاعات ذخیره شده تخصصیمناطق تحت پوشش و زمان اجرای طرح بارورسازی ابرها

 

 
 
مرکز باروری ابرها دارای طرحی در سطح ملی است و حوزه عملیاتی آن کل کشور را در بر می‌گیرد.
تاکنون در مناطق مستعد استان‌های واقع در مرکز ایران، رشته کوه زاگرس و البرز و شمال و شمال غرب کشور در چندین نوبت پروژه‌های بارورسازی ابرها انجام شده است.
بر اساس مطالعات امکانسنجی صورت گرفته، پروژه در چند ماه از فصول بارانی و سرد اجرا می‌گردد.اثرات بارورسازی ابرها

 

 
 
افزایش تقریبی۱۰ تا ۲۰ درصد بارندگی به صورت میانگین در طول دوره عملیاتی بارورسازی ابرها در بسیاری پروژه‌های دنیا ثبت شده است و میزان موفقیت آن به شرایط محیط، ابرهای منطقه و روش اجرا و نحوه مدیریت پروژه بستگی دارد. در ایران نیز بسته به زمان و منطقه اجرا به طور میانگین میزان افزایش بارش ارزیابی شده است.
پیامدهای ناخواسته یا جانبی بارورسازی ابرها از جمله اثرات پایین دست باد یا اثرات زیست‌محیطی و اکولوژیکی آن ثابت نشده‌اند، اما نمی‌توان آن را تا نهایی شدن تحقیقات رد کرد.

هواپیمای آنتونف-26
 
هواپیماهای مورد استفاده در پروژه باروری ابرها در ایران از نوع آنتونف- 26 ساخت کشور اکراین از نوع توربوپراپ، با مشخصات فنی زیر است. این دو فروند هواپیما با علامت ثبتی EP-SAJ و EP-SAK  در بهار سال 1383  به تجهیزات اندازه‌گیر پارامترهای جوی، هوایی، سیستم‌های پردازش و ذخیره اطلاعات و تجهیزات فنی به منظور تزریق مواد بارورسازی ابرها با هدف افزایش بارش تجهیز شدند.

 

مشخصات هواپیمای آنتونوف 26
برد پرواز:  km  2300
وزن هواپیما در زمان بلند شدن : kg 24000
حداکثر سرعت هواپیما:km/hr430-410
ارتفاع پروازی هواپیما : m 7700
متوسط مدت پرواز هواپیما :hr  5
حداکثر وزن سوخت هواپیما :kg  5500
طول: m 8/23
ارتفاع: m 57/8
قطر بدنه: m   64/2
ولتاژ مستقیم : v  27
ولتاژ متناوب: Hz 400   v-  115
ولتاژ متناوب Hz50 v- 220

 
سنجنده‌های  پارامترهای جوی
 
این سنجنده‌ها به منظور اندازه‌گیری پارامترهای جوی از جمله دمای محیط، دمای نقطه شبنم، محتوای آب مایع ابر و مجموع آب مایع و ذرات یخ داخل ابر برروی هواپیما نصب شده‌اند. این تجهیزات، هواپیما را بصورت یک آزمایشگاه هوایی سیار هواشناسی تبدیل کرده است.
1-     سنجنده دمای هوا
      از پارامترهای مهم در اجرای عملیات باروری ابرها دمای هوا است. این پارامتر توسط سنجنده‌ای که در نزدیکی دماغه هواپیما نصب شده اندازه‌گیری می‌‌شود. البته این دما، دمای واقعی نبوده و خطای آن مربوط به گرم شدن حسگر بر اثر اصطکاک هوا است که بعد از انجام اصلاحات مطابق فرمول‌های مربوطه دمای واقعی بر روی اندیکاتور نمایش داده می‌شود.
 
 
2-    سنجنده  آب مایع داخل ابر  IVO-M CAO
 
دستگاه IVO-M CAO  یک ابزار هواشناسی است که برای اندازه‌گیری پیوسته میزان آب مایع داخل ابر طراحی شده و محتوی آب مایع و مجموع ذرات یخ و آب مایع را بطور جداگانه اندازه‌گیری می‌کند.
دامنه اندازه‌گیری این سیستم از 003/0 گرم بر مترمکعب تا 3 گرم بر مترمکعب است. امکانات و نحوه عملکرد آن برای تحقیقات و بررسی هر نوع ابر در دامنه دمایی بین 30 + تا 60 –  و سیگنالهای خروجی این سیستم متناسب با شتاب و سرعت هواپیما است.
                                              
 
 
3-       سنجنده دمای نقطه شبنم
این سنجنده به منظور اندازه‌گیری دمای نقطه شبنم و محاسبه میزان رطوبت نسبی محیط بیرون هواپیما مورد استفاده قرارمی‌گیرد. عملکرد این دستگاه براساس نگه داشتن تعادل فازی بین کندانس روی آئینه سرد و بخارآب صورت می‌گیرد. این تعادل از طریق یک فیدبک از دتکتور اپتیکی مربوط به کندانس صورت گرفته و دمای آئینه بعنوان معیار نقطه شبنم محسوب می‌شود. این سیستم دمای نقطه شبنم را در بازه دمائی بین 30+ تا 60- درجه سانتیگراد اندازه‌گیری می‌کند.
 
 
4-     ارتفاع از سطح دریا (بارومتریک):
 
یکی دیگر از پارامترهای اندازه‌گیری شده در عملیات باروری ابرها ارتفاع از سطح دریا است که این ارتفاع براساس اندازه‌گیری فشارهای استاتیک و دینامیک محاسبه می‌شود.
 
این سیستم  از سه بخش سنجنده فشار( PVD-7)، آشکارکننده آب و سیستم سیگنال هوایی تشکیل شده است. خروجی سنجنده، فشارهای استاتیک و دینامیک است که بطور جداگانه پس از عبور از آشکارکننده‌های آب به ورودیهای سیستم سیگنال هوایی وارد و پس از پردازش اطلاعات، نمایشگرهای آنالوگ و دیجیتال مقادیر ارتفاع از سطح دریا را نمایش می‌دهند.

 

 
تجهیزات رادیویی
 
1-     رادار داپلر
 
از پارامترهای مهم در موفقیت پروژه‌های باروری ابرها تعیین محل تزریق مواد باروری با در نظر گرفتن سرعت وجهت سیستم های جوی است.  رادار داپلر پس از دریافت امواج بازگشتی و با استفاده از نرم افزارهای طراحی شده سرعت و جهت حرکت باد را برحسب متر بر ثانیه محاسبه کرده که با در نظر گرفتن این سرعت و جهت می توان محل تزریق مواد باروری را به منظور افزایش بارش در منطقه هدف(منطقه مورد نظر) تعیین نمود.
 
 
2-     ارتفاع‌سنج رادیویی
 
از دیگر پارامترهای مهم در اجرای عملیات باروری ابرها، ارتفاع هواپیما از سطح زمین است. هواپیمای باروری ابرها این پارامتر را با استفاده از رادیو ارتفاسنج RV-18  اندازه‌گیری می‌کند. این پارامتر در تصمیم‌گیری  تزریق مواد نقش موثری دارد.  
این ارتفاع‌سنج براساس ارسال و دریافت سیگنالهای رادیویی با فرکانس معین عمل می‌کند. با ارسال موج و دریافت آن و اندازه‌گیری زمان، فاصله هواپیما تا زمین را محاسبه و بر روی نمایشگرهای آنالوگ و دیجیتال نمایش می‌دهد.
 
 
 
3-     سیستم موقعیت‌یاب جهانی
 
این سیستم با استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا را بطور پیوسته اندازه‌گیری می‌کند. GPS سرعت لحظه‌ای، سرعت متوسط، ماکزیمم سرعت، ارتفاع و مسافت مسیر طی شده، مسیر پرواز را نشان می‌دهد.
 
4-     رادیو بی‌سیم
 
این سیستم امکان ارتباط بین کارشناسان شرکت‌کننده در پرواز را با مرکز کنترل عملیات مستقر در مرکز فراهم می‌کند. یک ایستگاه رادیویی شامل مدارات فرستنده، گیرنده، تجهیزات چند منظوره از قبیل منبع تغذیه، سیستم انتخابگر فرکانس و کنترل فرکانس می‌باشد. سیستم رادیویی استفاده شده در هواپیمای آنتونوف-26 از نوع باکلان- 5 است.
 
 
ارتباط ماهواره‌ای ثریا:
از عوامل بسیار مهم در اجرای موفق عملیات باروری ابرها، برقراری ارتباط پایدار بین هواپیمای در حال اجرای عملیات با مرکز کنترل عملیات در مرکز است. با توجه به گسترش منطقه تحت پوشش عملیات باروری ابرها در کل کشور و محدودیت در برد رادیو باکلان 5، نه تنها این سیستم پاسخگو  نبود بلکه با ایجاد زیرساخت ارسال دیتا به هواپیما (ارسال تصاویر رادار و ماهواره‌های هواشناسی) امکان هدایت هواپیما به نقاطی که دارای شرایط بهینه برای اجرای عملیات باروری ابرها هستند نیز فراهم می‌شد از اینرو برقراری ارتباط ماهواره‌ای ثریا در دستورکار قرار گرفت و این ارتباط از سال 94 برقرار شد.

 

سیستم های ثبت و پردازش اطلاعات
 
مقادیر آنالوگ خروجی حسگرها، با استفاده از کارت مبدل A/D به کدهای دیجیتال تبدیل شده و تمامی مقادیر اندازه‌گیری شده توسط نرم افزار تخصصی CYCLON+ پردازش می‌شود.
در بسته نرم‌افزاری نصب شده بر روی کامپیوتر هواپیما سیگنالهای ورودی از تجهیزات و سنجنده‌های هواشناسی  پردازش شده و پس از محاسبه، مقادیر پارامترهای هواشناسی، ناوبری و نقشه مسیر پرواز ذخیره و نمایش داده می‌شود.
نقاط تزریق مواد بارورساز توسط معرفهای خاص روی مسیر پرواز علامت‌گذاری شده و نمایش داده‌ می‌شود.
 
پارامترهای دما، دمای نقطه شبنم، سرعت و جهت باد، آب مایع و مجموع ذرات آب و یخ، ارتفاع واقعی از سطح زمین، ارتفاع از سطح دریا، سرعت هواپیما نسبت به زمین، زاویه حرکت هواپیما، طول و عرض جغرافیایی، نقشه مسیر پرواز و نقاط تزریق مواد بارورساز در طول پرواز بر روی مانیتور به منظور تصمیم گیری در اجرای عملیات نمایش و تمام این اطلاعات ذخیره می‌شوند.

 
تجهیزات تزریق مواد باروری:
 
1.      تجهیزات تزریق پیروپاترون‌های یدیدنقره
2.        ژنراتورهای تزریق نیتروژن مایع
 
1-     سیستم پرتاب پاترونهای یدیدنقره AC02E
این سیستم برای پرتاب پاترونهای یدیدنقره با توزیع مناسب در ابر استفاده می‌گردد. و از سه بخش پنل کنترل، مدارات اتصال و دستگاه پرتاب تشکیل شده است.
 این سیستم قابلیت پرتاب پاترونها بصورت 4 تایی، 16 تایی و در فاصله‌های زمانی 3/0 و یک ثانیه از طرف راست یا چپ و یا بطور همزمان از دو طرف هواپیما را دارد.
 
 
 
هر سیستم دارای 6 محل جاگذاری خشاب و هر خشاب ظرفیت 32 عدد پیروپاترون یدیدنقره را دارد که در مجموع ظرفیت هر لانچر (در هر طرف هواپیما) 192 پیروپاترون و کل ظرفیت حمل در هر پرواز 384 پیروپاترون یدیدنقره است.
 پیروپاترون‌های یدید نقره 40 گرم وزن دارند که تنها  4%  از وزن آن را یدیدنقره تشکیل می‌دهد. قطر هر گلوله 26  وطول آن 80  ملیمتر است.
گلوله های یدید نقره از دو لایه تشکیل شده که لایه داخلی پس از آتش گرفتن باروت داخل پاترون به بیرون پرتاب شده و شروع به سوختن و آزادسازی ذرات یدیدنقره کرده و قسمت بیرونی بصورت پوکه در داخل خشاب باقی می ماند.                                                                                                                 
    
2-   سیستم تزریق ازت مایع
برای استفاده از این روش بارورسازی ابر از 6 کپسول  35 کیلوگرمی حاوی ازت مایع با حداکثر نرخ خروجی هر کپسول 6 گرم بر ثانیه که 3 کپسول آن بعنوان رزرو است استفاده می‌شود. به منظور افزایش فشار درون کپسول، المنت‌هایی درون آنها قرار می‌گیرد که با تنظیم جریان، می‌توان فشار و دبی خروجی را تنظیم کرد.

 

پهپاد مجهز به تجهیزات باروری ابرها - آناهیتا

 


پَهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین که نام آن از حروف اول «پرنده هدایت‌پذیر از راه دور» گرفته شده ‌است به اشیاء پرنده هدایت‌پذیر ازدورگفته می‌شود که در دنیا با نام UAV  مخفف Unmanned Aerial Vehicle)) یا UAS   مخفف Unmanned Aerial System))یا Drones شناخته می‌شود. اولین پهپاد دنیا توسط شرکت جنرال موتورز در سال 1917 برای ارتش آمریکا با قابلیت حمل مهمات و اصابت به هدف طراحی شد.
 سابقه به کارگیری پهپاد در ایران به قبل از انقلاب اسلامی بر می‌گردد اما سابقه بکارگیری پهپادهای شناسایی در ایران به بعد از انقلاب اسلامی و زمان جنگ باز می‌گردد. با توجه به ارتقاء سطح عملی و تلاش متخصصین این مرز و بوم در دستیابی به فنآورهای روزدنیا، درحال حاضر ایران فناوری تولید پهپاد را داشته و سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف دولتی و خصوصی در زمینه طراحی و ساخت انواع هواپیماهای بدون سرنشین با مأموریت‌های مختلف مراقبت، شناسایی، هدف پرنده و ... فعالیت می‌کنند. و توانسته به پیشرفت‌های قابل توجهی در این حوزه دست یابد.
خوشبختانه در سال‌های اخیر تحرکات چشمگیری در زمینه توسعه پهپادها جهت تحقیقات علوم جوی در حال انجام بوده و سمینارهای تخصصی به منظور بررسی ابعاد این موضوع و توسعه تجهیزات و روشهای این تحقیقات در نقاط مختلف جهان انجام می‌شود کاربرد پهپادها در برنامه‌های تعدیل آب و هوا و پروژه‌های باروری ابرها نیز در دنیا سابقه چندانی ندارد و عمدتا در مرحله مطالعات اولیه و انجام تست‌های میدانی و رفع مشکلات و کمبودهای کنونی می‌باشد. آمریکا، کانادا، فرانسه، چین، هند و اندونزی از کشورهای هستند که اقدامات خود را در زمینه استفاده از پهپاد در باروری ابرها آغاز کرده‌اند.
مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها نیز در راستای انجام رسالت خود که استفاده از کلیه شرایط مناسب جوی و مبارزه با تبعات منفی خشکسالی است که از دغدغه‌های اصلی و مهم کشور نیز است از یک سو و همسویی با نگرش جهانی مبنی بر استفاده از پهپاد در پروژه‌های باروری ابرها از سویی دیگر موجب شد تا استفاده از این پرنده در پروژه‌های تعدیل آب و هوا را در دستور کار خود قرار دهد.
این مرکز برای دستیابی به این مهم از بهمن ماه سال 92 با تشکیل کارگروهی با عنوان"استفاده از پهپاد در زمینه تعدیل آب و هوا" تحقیقات خود را در زمینه جنبه‌های علمی بکارگیری پهپاد در تعدیل آب و هوا آغاز کرد. پس از انجام تحقیقات و اثبات نیاز به این فناوری، مطالعاتی را نیز در زمینه پناسیل‌‌های داخلی در طراحی و ساخت هواپیماهای بدون سرنشین انجام داد که نتیجه آن حاکی از وجود شرکت‌های توانمند‌ در زمینه طراحی و ساخت پهپاد در ایران است.

  مشاهده مجریان شرکت آب و نیرو
  آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3
تلفن : 021-27821
فکس : 26213732-021
  info@iwpco.ir
   
 

  آدرس تماس

 • آدرس تماس : بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار شماره 3 (40 قدیم)
 • تلفن : 021-27821
 • فکس : 26213732-021
 • ایمیل : info[at]iwpco.ir